Приложение 3

Документални фотографии
от оригиналното издание


 
страница 2





Връх Люботрън, видян от ж.п. линията (1906)



Г-н Атанас Шопов, българският търговски агент в Солун, на вратата на вагона си.



Дефилето на Демир Капия (1907).



Скопие. Характерна къща (1906).



Бардовище. Чорбаджийска къща (1906).



Бардовище. Щъркелово гнездо (1906).



Мюсюлмански паметник по пътя за Тетово (1906).



Албанска кула в Хюсеин-хан (1906).



Закланият Търпе (1906)



Скопие. Джамията (1906).



Нерези. Български манастир (1906).



Скопие. Изглед от Каршияка (1907).



Разследване във Винишка къшла.
Полковник Гойгингер, г-н Орлов и турският комендант (1907).



Турски войници мародери, срещнати от комисията между Велес и Щип (1907).



Щип. Българска черква (1907).



Щип. Български жени върху развалините на опожарените им къщи (1907).



Щип. Развалини и типични местни жители (1907).




Призрен. Изглед от крепостта (1907).



Капища. Изглед през 1907 г.



Между Лопшиста и Крупища. Хилми паша пътува.



Костур - Старичани.
Развалините на една българска къща, разрушена от гръцка банда.



Загоричани. Развалини (1907).



Изглед от Костур (1907).



Костенария - Старичани. Развалини (1907).



Загоричани. Г-н Петряев посещава развалините (1907).



Развалини в Загоричани (1907).



Развалини в Загоричани (1907).



Селфидже. Изглед през 1907 г.