Приложение 3

Документални фотографии
от оригиналното издание


 
страница 2

Връх Люботрън, видян от ж.п. линията (1906)Г-н Атанас Шопов, българският търговски агент в Солун, на вратата на вагона си.Дефилето на Демир Капия (1907).Скопие. Характерна къща (1906).Бардовище. Чорбаджийска къща (1906).Бардовище. Щъркелово гнездо (1906).Мюсюлмански паметник по пътя за Тетово (1906).Албанска кула в Хюсеин-хан (1906).Закланият Търпе (1906)Скопие. Джамията (1906).Нерези. Български манастир (1906).Скопие. Изглед от Каршияка (1907).Разследване във Винишка къшла.
Полковник Гойгингер, г-н Орлов и турският комендант (1907).Турски войници мародери, срещнати от комисията между Велес и Щип (1907).Щип. Българска черква (1907).Щип. Български жени върху развалините на опожарените им къщи (1907).Щип. Развалини и типични местни жители (1907).
Призрен. Изглед от крепостта (1907).Капища. Изглед през 1907 г.Между Лопшиста и Крупища. Хилми паша пътува.Костур - Старичани.
Развалините на една българска къща, разрушена от гръцка банда.Загоричани. Развалини (1907).Изглед от Костур (1907).Костенария - Старичани. Развалини (1907).Загоричани. Г-н Петряев посещава развалините (1907).Развалини в Загоричани (1907).Развалини в Загоричани (1907).Селфидже. Изглед през 1907 г.