Алфред Рапапорт

 
В СТРАНАТА
НА МЪЧЕНИЦИТЕ
Спомени
на генералния консул на Австро-Унгария
в Македония
(1904-1909)В нашето по-близко и по-далечно минало има предостатъчно събития, които не са осветени от фара на истината. Сред тях важно място заемат борбите на македонските българи от началото на XX век, които представляват една от най-драматичните страници на българската история.

 
Книгата „В страната на мъчениците" от австро-унгарския консул в Македония Алфред Рапопорт е сред най-важните свидетелства за онова неповторимо време.
 

Изданието се посвещава
на мъченически загиналите герои
от Македония и Тракия през 1903 г.
 за общото ни Отечество.Бележка на издателството.

Автор, който не подлежи на фалшификации.

От драмата в Бургтеатър до трагедията в Загоричани.

I. Менча Кърничева. Революции и революции. Балканският дух.

II. Сан Стефано и Берлин.

III. Илинден.

IV. Мюрцщег.

V. Хюсеин Хилми паша.

VI. Османските чиновници и военни.

VII. Чуждестранни агенти и реорганизатори.

VIII. "Комитаджиите".

IX. Аматово.

X. Монастир.

XI. Критският епизод.

XII. Скопие (Искюп).

XIII. Винишка къшла.

XIV. Хуриетът.

XV. В планината Атон.

XVI. Султанът в изгнание.

XVII. Солун.

XVIII. Етническата Македония.

XIX. Македонският въпрос.

Приложение 1

Приложение  2

Приложение  3 -  документални фотографии от оригиналното издание.

-----------------------
 
 

Биография на автора

[Back to Main Page]