Вълчедръм – докосване до миналото
Й. Перчинков
 

Предговор
 

В природата всяка твар, всеки камък и шепа пръст имат своя произход и развитие, имат своята история.

Човекът, който е въздействал върху природните дадености, също има своята история. В първобитното общество преживява в гори и планини, прехранва се с храна, каквато намира готова в природата. В течение на вековете чрез труда си той се облагородява и въздига, живее на групи, обработва земята, отглежда животни, приготвя си храна и облекло. По-късно в човешкото общество се формират народи и племена с по-висока култура, със самостоятелна организация и управление, които го подпомагат в неговото развитие и в борбата за по-лек живот.

Целият този низ от възходи и падения в миналото на човека като резултат от развитието на обществото, е история. Следователно и отделният човек, семейство и фамилия имат своята история, която е огледало на живота и служи за натрупване на нови знания и опит, оставя поука и урок за следващите поколения.

Ето защо смятам, че и жителите на град Вълчедръм следва да имат своята история.

В настоящата книга в няколко раздела се описва историческото минало на града в числено, културно-просветно и нравствено отношение. Описват се проявите и дейностите на местните хора за времето от заселването на селището - през петвековното османско робство и борбите за свобода до днес.

В книгата вие ще се натъкнете на важни събития, сведения, лица и творби, ще оцените доброто и полезното.

За ранните времена по нашите места няма почти нищо писано.

Оскъдни са писанията за Вълчедръм и от по-късно време. Необходимостта от история на селището е голяма. Всеки роден и живеещ в него трябва да познава неговото минало, а за това е необходимо да има писана история, от която да черпи сведения, опит и знания, да черпи кураж и вдъхновение, да изпитва чувство на гордост от общественото и духовното развитие и издигане на своя роден град.

Данните за по-далечните времена са събирани от проучвания на други стари селища, от легенди и предания, от личен разговор със стари хора, от веществени доказателства. За близкото минало, чийто свидетел съм и аз, материалите и данните са взети от официални документи и отговорни лица.

Вълчедръм, 9 януари, 2001 г.    Йордан Господинов Перчинков
 

[Next]
[Back to Index]