Вълчедръм – докосване до миналото

 

 

Драги читателю,

Ако се интересувате от миналото на Вълчедръм, от нравите и обичаите на неговите жители, прочетете тази книга, материалите за която събирах в продължение на двадесетина години. А ако след като я прочетете останете неудовлетворен, моля ви, не ме съдете строго.

За Вълчедръм не намерих почти нищо, писано някога за живота в това голямо селище. Почти нищо, защото все пак тук-там в някоя книга се намериха съвсем къси приписки за някои събития или отделни лица Прочетох няколко истории на други селища, това ме вдъхнови и аз реших да събера поне малко нещо от историята на Вълчедръм. Не биваше да се губи време, тъй като старите хора, които помнеха много неща от миналото, си отиваха един след друг, унищожаваха се стари паметници, а след 1944 г. когато във Вълчедръм започна масово жилищно строителство, много вещи от старите къщи, които свидетелстват за бита в миналото, бяха обречени на унищожение, ако някой не се погрижи да бъдат запазени.

Взех тетрадка и молив и тръгнах по старите хора, изследвах стари книжа, запознавах се с материална култура, събрана в музейната сбирка. Откривах все нови и нови неща и всичко събирах и записвах. Голяма помощ при събирането на материалите ми оказаха Младен Бонджолов, бил на 20 години при Освобождението, Яко Гинин - на същата възраст, Горан Плещийски, Веца Тикова, Кръсто Мошолов, Вако П. Петашки, Милева Золина и още много стари мъже и жени, чиито имена са посочени в книгата

Писмени документи ми предоставиха Райна К. Симеонова, Георги Хаджибожинов, Веско Даскалов, библиотеката при църквата, училищата и др. Аз нямам необходимата образователна подготовка за написването на такава книга, но тези, които имаха подходяща подготовка, пък не се интересуваха и не проявяваха желание да ми окажат помощ. Помагаха ми най-обикновени хорица и дори ме окуражаваха по-скоро да напиша книгата.

През целия период на събирателската ми дейност веднъж ми обещаха от АПК малко парична помощ за материали, но не дадоха нищо.

Стремял съм се всичко, описано тук, да бъде достоверно, но не всичко можеше да бъде проверено докрай поради унищожаване на архивите на общината и останалите учреждения и организации. Затова, ако читателят установи пропуски или неправилно осветляване на някой събития и има доказателства за това, нека ги представи на читалищната библиотека или музейната сбирка, където те ще бъдат запазени и ще бъдат използвани при написване на нова книга от друг автор.

На всички, подпомагали и окуражавали ме в работата по събиране на сведения за миналото на нашия град, благодаря от сърце.


    Йордан Перчинков
 

[Back to Index]