.
ИСТОРИЯ на с. ЕЛЕНА, Харманлийска околия
.
Александър Попов, 1935 год. (Издава читалище “Св.св. Кирил и Методий", 1982 год.)
Преписът е извършен от фотокопието, направено от внука му Генко Любенов Александров. ПРЕПИСАЛ: Митю Вълков Митев
 
Александър Попов - Кратки животописни бележки
   Предговор (Митю Вълков Митев)
1. Отец Паисий
2. Легенда. Общ изглед на село Елена, Харманлийска околия
3. Обществен живот в доосвободителното време -  Васил Левски - Джефарченско землище - Находки в някои местности
4. В навечерието на Освободителната война - Наченки за местно възраждане - Старото училище - Списък на
учителите след 1891 година
5. Кооперация "Райфайзен" - Популярна банка - Читалище "Св. Кирил и Методи" - Допълнително Земеделско
училище
6. Църковен живот - Новия храм Св. в.м. Георгий
7. Административен живот - Общински дом на с. Елена - Училище "Георгий Бенковски". Постройка на новото училище
8. Народностни бележки - носия
9. Обряди и обичаи. Великден, Гергйовден, Коледа. - Обичаи, свързани с суеверия
10. Придобивки в по-ново време - Достойно загинали за Родината - Изселници
11. Обща характеристика на духовния живот: мъжът, жената
12. Език. Чуждици: турски, гръцки, руски и др.
13. Думи и изрази от местния говор
14. Благоустройство, здравословност и жилище
    Заключение

Песен за мома Еленка


[Back to Main Page]