АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ (1874-1951)

Кратки животописни бележки

Роден съм на 30.VIII.1874 год. в с. Елена, Харманлийска околия. Детските си години изживях в село, където завърших III отделение в 1884/85 учебна година. На 1885/86 год. завърших IV отделение в с. Княз Борисово, а следната година - първи клас в с. Елена. В 1887/88 година постъпих в вторий клас на Хасковското трикласно училище "Св. Кирил и Методий", но не можах да завърша класа поради "слаб" успех", резултат на липса от надзор и безгрижие, свойствено на детинската възраст. 1888/89 уч. година прекарах в свободен селски живот, за да дочакам следващата 1889/90 уч. година, когато повторих класа и го взех с успех. И ето, в 1890/91 уч. година, аз съм учител в с.Елена, едва шестнадесет годишен юноша.

На 1891/92 уч. година аз см вече втора година учител и то в с. Бисер, Халманлийска околия, с четири отделения; а като напусна през сред годината общинския писар, и неговата служба мина в моя тяжест. - Времено.

Следващите три учебни години аз съм вече учител в с. Брягово, Хасковска околия, а в 1895/96 - отново в с. Елена. Там обаче с случиха събития, които ме принудиха да скъсъм с учителското поприще и на 31 Март 1895 година аз се озовах свободен гражданин и началото на моята одисия оттук стремглаво започна и продължи цели тридесет години.

Аз бидох и поет и печатар и активен партизанин и свободомислящ, но ...нишката на разумния живот не позволих да се скъса; още когато бях в с. Брягово, аз се явих на изпит като


2

частен ученик и получих свидетелство за III клас от Харманл. трикласно училище. Жаждата за наука и просвета у мен не угаснала и до днес и под нейния напор на 1909 година аз издържах изпит за IV клас в Хасковската гимназия, а в 1911/912 уч. година - аз имах свидетелство за завършено средно образование от Старозагорската гимназия.

През този период на подготовка за завършване на средното си образование, аз водих обучение на ученици от I и II кл. пет години в селата Брягово и Криво поле, Хасковско и с. Елена, Харманлийско. Балканската война ме завари чиновник по финансовата администрация в гр. Плевен. С 51 и 69 полкове участвувах в техните бойни походи и след демобилизацията се завърнах на службата си в Плевен, откъдето бях преместен в Пловдив и на 5 февруарий 1914 година бидох освободен от длъжност, за да реша в едно късо време да следвам в университетета. И действително аз се записах за лятното полугодие на 1914 година по филология и литература и зимното на 1914/15 уч. година. Имайки завършени и заверени 4 полугодия в историкофилологическия факултет и по липса на средства за следване по нататък, ас съм отново на учителско поприще. На 5.II.1915 год. съм назначен в прогимназията на с. Малево, Хасковска околия и последователно минавам в Княз. Борисовската прогимназия 6 години и в Еленската - Харманлийска околия - 10 години. На 1 Априлий 1932 година подадох оставка.

Посетил съм чужди страни: Турция 1908 год. Цариград, 1911 г. Одрин, Югославия, Австрия, Германия и Франция с тримесечен престой в последната, в гр. Дижон, 1922 год.


3

Задоволително си служа устно и писменно с Френски, Руски, Турски и отчасти гръцки. Всичко това е плод на упорит стремеж за знание и превъзмогвано несгодите на живота.

Аз се борих о гигантските силя на мизерията и отчаението, но ги победих.

Доволен съм, че мога да кажа това днес на осмий Юлий 1938 година.

Горните ми животописни бележки са предадени в учителските летописни книги придружени с по една моя снимка във всички училища, споменати в текста.

/п/ Ал. Попов
 

Починал на 24 Април 1951 год. /цветница/
Преписът е извършен от фотокопието, направено от внука му Генко Любенов Александров.
ПРЕПИСАЛ: Митю Вълков Митев


[Back]