Психология на комунизма

Асен Игнатов

 

Психология на комунизма

 

Асен Игнатов

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор към българското издание . . . . . . 3

 

Предговор . . . . . . 5

 

I. Рационалност или ирационалност на комунистическото поведение . . . . . . 8

 

1. Произволът на решенията: принципът на тотализатора . . . . . . 10

2. Страхът от отговорност — взаимното следене . . . . . . 13

3. „Носител на лоши известия" или абсурдната ситуация на експерта в комунистическата система . . . . . . 16

4. Паралелизмът на партия и държава . . . . . . 19

5. Празните обороти на апарата . . . . . . 25

6. Приоритетът на догмата пред живота — основен признак и източник на комунистическата ирационалност . . . . . . 32

 

II. Амбивалентности на комунистическото съзнание . . . . . . 36

 

1. Любов-омразата към буржоазията — комплексът за малоценност на комунистите . . . . . . 36

2. Екзалтация и прозаичност . . . . . . 48

3. Догматизъм и прагматизъм . . . . . . 66

4. Вяра и сциентизъм . . . . . . 73

5. Демоничност и посредственост . . . . . . 90

 

III. Магичното мислене . . . . . . 110

 

1. Магията на словото . . . . . . 111

2. Магични представи за личности и класи . . . . . . 119

3. Магията на кръвта . . . . . . 123

 

IV. Кризата на комунистическото съзнание. Къснокомунистическият манталитет . . . . . . 127

 

1. Разклатената самоувереност . . . . . . 129

2. Апаратчикът-технократ — един нов хибрид . . . . . . 132

3. Циници вместо фанатици . . . . . . 137

4. Dolce vita на пуританите . . . . . . 146

 

182

 

 

5. Фашистоидни черти на къснокомунистическия манталитет . . . . . . 150

  

V. Заключителни бележки. Опит за една психологически мотивирана прогноза . . . . . . 157

 

1. Комунистическата разновидност на варварството . . . . . . 157

2. Причини за жизнеспособността на комунизма . . . . . . 159

3. Комунизмът на бъдещето и бъдещето на комунизма . . . . . . 161

 

Интервю с автора . . . . . . 179

 

Библиография . . . . . . 181

 


 

Assen Ignatow

Psychologie des Kommunismus

Iohanes Bergmans Verlag.

München (Germany), 1985

 

С любезното разрешение на

© Erich Wewel Verlag, München (Germany)

© Елена Симеонова Никлева — превод

© Издателство „АРГЕС" София, 1991 г.

Всички права запазени до 31.12.1994 г.

 

[Back to Index]