Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г.

Ангел Джонев

 

(Архивни документи)

 

  1. ДВИА, ф. 036, оп. 1, а.е. 20, л. 5

  2. ДВИА, ф. 036, оп. 1, а. е. 20, л. 6

  3. ДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 255

  4. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 259

  5. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 260

  6. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 261

  7. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 262

  8. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 264

  9. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 265

10. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 267

11. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, п. 104

12. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, п. 105

13. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, л. 122

14. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 26

15. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 25

16. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 2

17. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 4

18. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, п. 28

 

 

1. ДВИА, ф. 036, оп. 1, а.е. 20, л. 5.

45

 

 

2. ДВИА, ф. 036, оп. 1, а. е. 20, л. 6.

 

46

 

 

3. ДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 255.

 

47

 

 

4. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 259.

 

48

 

 

5. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 260.

 

49

 

 

6. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 261.

 

50

 

 

7. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 262.

 

51

 

 

8. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а.е. 25, л. 264.

 

52

 

 

9. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 265.

 

53

 

 

10. ЦДА, ф. 3к, оп. 5, а. е. 25, л. 267.

 

54

 

 

11. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, п. 104.

 

55

 

 

12. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, п. 105.

 

56

 

 

13. ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 1018, л. 122.

 

57

 

 

14. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 26.

 

58

 

 

15. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 25.

 

59

 

 

16. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 2.

 

60

 

 

17. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, л. 4.

 

61

 

 

18. ЦДА, ф. 173к, оп. 3, а.е. 1336, п. 28.

 

[Back to Index]