Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
1393   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-03

Алексова Блага
Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп
1989
1529   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2016-03-28

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
1585   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Кондов Константин Н.
1617   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
1398   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Еремеев Дмитрий Евгеньевич
Издательство «Наука», Москва
1980
747   web book in Russian
categories: ·Geography
added: 2016-02-07

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
725   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
718   web book in English
categories: ·History
added: 2016-01-28

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
1541   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
1392   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Киселинчева Мария (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1976
1733   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-01-22

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
1546   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
1242   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
1577   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Маренинъ Н.
Придворна печатница (Братя Прошекови), София
1900
1377   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-01-09

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
1407   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
1324   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-31

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
1444   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-16

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
1238   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-12

Anderson David S.
School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas
1993
1387   web book in English
categories: ·History
added: 2015-12-11

Пърличев Григор
Български писател, София
1980
1450   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2015-12-07

Валева Елена Любомировна (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2003
971   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-12-06

Никовъ Петъръ
Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII
1922
1105   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-04

Андреев Йордан
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1992
1723   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-25

Флоря Борис Николаевич
Издательство «Алетейа», СПб.
2000
1488   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-11-22

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  next
display all