Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
1619   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-05-26

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
1778   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
1269   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
1954   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
2034   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
2311   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-29

Чепреганов Тодор
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Skopje
2015
1953   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-25

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
2331   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-21

Ноевъ П.
Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
1936   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-17

Кораблевъ Василий Николаевич
Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София
1903
1918   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-16

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
1787   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-15

Събралъ Z.
Издание Иванъ Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
1879   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-10

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
1849   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-03

Алексова Блага
Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп
1989
2049   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2016-03-28

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
2138   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Кондов Константин Н.
2217   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
1880   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Еремеев Дмитрий Евгеньевич
Издательство «Наука», Москва
1980
1033   web book in Russian
categories: ·Geography
added: 2016-02-07

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
1000   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
959   web book in English
categories: ·History
added: 2016-01-28

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
2071   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
1884   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Киселинчева Мария (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1976
2319   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-01-22

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
2107   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
1722   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all