Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
1795   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
2065   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
1632   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
2363   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
2236   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
2261   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
1693   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
1720   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
2096   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
1807   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
2057   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
1939   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-22

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
1026   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
2173   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
2243   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
1963   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Kuba Ludvík
Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha
1928
1969   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-03

Kuba Ludwig
Mosaic Publications, New Delhi
1981
2611   web book in English
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-01

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
1130   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
1714   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
1824   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
2258   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
1860   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-06-20

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
2441   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Григорян Эдуард Александрович
Издательство "Айастан", Ереван
1975
2840   web book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2016-05-31

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all