Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
1837   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
1591   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
1830   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-04

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
1887   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
1863   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-28

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
1711   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-20

Lilčić Viktor, Iljoska Veneta
Makedonsko nasledstvo, Skopje
1997
1814   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета
Македонско наследство, Скопје
1997
2130   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
1979   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

Krekić Bariša
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma
1972
1824   web book in English
categories: ·Geography
added: 2018-01-09

Чилингиров Асен
Българска академия на науките, София
1983
1742   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-31

Чилингиров Асен
Берлин
2001
1755   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-31

Бобриковъ Георгій Ивановичъ
Русская Старина, С.-Петербургъ
1912
972   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-26

Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С.
Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ
1912
1730   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-23

Капчевъ Георги Ивановъ
Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ
1916
1680   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-22

The Bulgarian delegation [to The Peace Conference in Paris]
n.p.
1919
1711   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-22

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
1919   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
1512   web book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
2720   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-20

Шкорпил Карел
Byzantinoslavica, Praha
1932
3289   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-17

Райчевски Стоян
Издателство „Балкани“, София
2004
1933   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2017-12-13

Лилић Борислава
Епархија Нишка, Ниш
1998
1587   web book in Serbian
categories: ·Geography
added: 2017-12-12

Юруковъ Даниилъ
Издава Георги Д. Юруковъ, София
1926
1833   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-03

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
1717   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-02

Апостолски Михаило (ред.)
Институт за национална историја, Скопје
1969
2271   web book in Macedonian
categories: ·History
added: 2017-11-27

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all