Aydemir Şevket Süreyya
Remzi Kitabevi, İstanbul
1995
1689   web book in Turkish
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-06-03

Чилингиров Асен (подборка и коментари)
n.p.
1768
1067   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-05-24

Чилингиров Асен
n.p.
1972
972   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2018-05-24

Лавровскій Петръ А.
Въ типографіи Императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ
1855
1341   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-05-20

Вайгандъ Густавъ
Печатница на Вл. Р. Блъсковъ, Шуменъ
1898
1592   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2018-05-15

Павлов Пламен
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София
1999
1808   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-05-13

Вукановић Татомир П.
Врањски гласник, књ. X, Врање
1974
1723   web book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2018-04-29

Гришина Ритта Петровна (отв. редактор)
Институт славяноведения РАН, Москва
2010
1501   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-04-21

Калайдовичъ Константинъ
Типографія Семена Селивановскаго, Москва
1824
1554   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-04-07

Станков Ростислав
Преславска книжовна школа, Т. 9-10, Шумен
2006
1616   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-03-30

Станков Ростислав
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
2016
1794   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-03-26

Чилингиров Асен (съст.)
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2008
1906   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
2303   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-24

Кърничева Менча
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
1883   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-03-12

Чилингиров Асен
Издателска къща «Виделина», Берлин
2011
1979   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-11

Георгиева Цветана
Издателство Наука и изкуство, София
1988
2217   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-03

Джонев Ангел Симеонов
Регионален исторически музей, Кюстендил
2017
1893   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-26

Богданов Иван
Издателство на Отечествения фронт, София
1987
1849   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-24

Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
1751   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2018-02-21

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ
1902
1804   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-18

Antoljak Stjepan
Arhivski vjesnik, Zagreb
1989
1610   web book in Croatian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-16

Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници)
Просветни преглед, Београд
2005
1879   web book in Serbian
categories: ·Textbook
added: 2018-02-16

Лесной (Парамонов) Сергей
Типография: «Омега Пресс», Мелбурн
1956
1824   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-14

Лесной (Парамонов) Сергей
Мелбурн
1967
1676   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-13

Лесной Сергей
n.p., Берлин
2003
1731   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-10

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all