Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
906   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1086   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
880   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1000   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
970   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1149   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
857   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

959   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Хитов Панайот
Отечество, София
1982
1181   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Руф Квинт Курций
Военно издателство, София
1985
916   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
ИК „Синева”, София
2001
956   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Чекаларов Васил
ИК „Синева”, София
2001
894   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Радев Иван (съст.)
Абагар, Велико Търново
1993
919   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Охридски Натанаил
СбНУНК, кн. XXV
1909
1621   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шапкарев Кузман
Български писател, София
1984
1062   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Тошевъ Свѣтозаръ
Печатница „Кишкиловъ”, Асеновградъ
1942
1657   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Аврамовъ Стефанъ Н.
Македонски Наученъ Институтъ, София
1929
1565   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Спространовъ Евтимъ
СбНУНК, кн. XIII
1896
1600   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Цепенков Марко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
1998
990   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Цепенков Марко
СбНУНК, кн. VIII
1998
1619   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Манчев Васил
Издателство на Отечествения Фронт, София
1982
912   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петкова Неделя
Издателство на Отечествения Фронт, София
1987
928   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Сандански Яне, Пѣевъ Черньо, Михайловъ Сава, Куслевъ Хр., Гърчето Ив. Анастасовъ, Юруковъ Петъръ Хр., Пушкаровъ Никола
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1640   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
1101   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кастелов Боян
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
962   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all