King Charles
Times Literary Supplement
2000
1014   web book in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Meskell Lynn (ed.)
Routledge, London
1998
1105   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
825   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
906   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
890   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
973   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
898   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
1012   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Митова-Джонова Димитрина
Издателство на БАН
1989
994   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
886   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Миладинова-Алексиева Царевна
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1087   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Драгнев Драгни
Македонски научен институт, София
1998
891   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
955   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ
Българско дружество "Червенъ Кръстъ"
1925
1658   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Пандев Константин, Вапцарова Мая
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
883   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Миладинов Димитър, Миладинов Константин
Българска Академия на Науките, София
1964
843   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

в-к "Таймс"
София Прес
1983
923   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Миладинов Димитър, Миладинов Константин
Въ книгопечатница-та на А. Якича, въ Загребъ
1861
2546   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
1007   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Славянско дружество в България
1997
916   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Томовъ Лазаръ
Географско четиво, г. III, № 8 и 9
1927
1017   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динеков Петър
Българска академия на науките, София
1961
1047   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте П.
Научен център за българска национална стратегия
2000
955   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
1123   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

1458   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all