Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
837   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
1471   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
841   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
867   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
719   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
714   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
789   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
678   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
796   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
999   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
1264   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1418   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Хайтов Николай
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1983
897   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Цветкова Бистра (съст.)
Наука и изкуство, София
1981
1112   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Хайтов Николай, Дичев Славчо
Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив
1985
823   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Колев Николай
Наука и изкуство, София
1987
1087   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Наука и изкуство, София
1987
920   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Издателство към Частен колеж „Тракия”, Стара Загора
1995
947   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д.
СбНУНК, кн. IX
1893
1445   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
Култура, Скопије
2000
1070   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
Наука и изкуство, София
1970
953   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нешри Мехмед
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1153   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Разбойниковъ Анастасъ Сп.
Тракийски Наученъ Институтъ, София
1940
813   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Ангел Петков
Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка
1968
1001   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонов Трифон
Държавен архив, Русе
1992
958   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  next
display all