Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
2066   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
1115   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
1795   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1520   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
2490   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1104   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
1844   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
2006   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
1014   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
1984   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
1466   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
1129   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
1830   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
1075   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
1178   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
898   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
892   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
986   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
861   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
1040   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
1297   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
1688   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1794   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Хайтов Николай
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1983
1165   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Цветкова Бистра (съст.)
Наука и изкуство, София
1981
1425   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all