Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
1839   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
1956   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1052   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

Teodoroff-Balan A.
Al. Paskaleff & Co. publishers, Sofia
1917
2007   web book in English
categories: ·History
added: 2013-02-23

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
1153   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
1184   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
1857   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
1844   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
2019   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
2060   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
2170   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
1859   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
1946   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
1026   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
2357   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
1469   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
1980   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
2017   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
2009   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
1041   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
1808   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
1929   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
1773   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
1107   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
1974   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all