Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
2219   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
2408   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
2529   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

Макушевъ Викентій
Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета
1871
2243   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-05-10

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
2144   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-04-05

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
2580   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
2191   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
2983   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
2196   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Плотникова Анна
Издательство «Индрик», Москва
2004
2222   web book in Russian
categories: ·Ethnography
added: 2014-01-05

Гандев Христо
Наука и изкуство, София
1989
1318   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-12

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
2156   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

Райков Димитър
Македонски Научен Институт, София
1997
1177   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-09

Стойков Симеон Л.
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2002
1413   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-12-09

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
1189   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Минчев Димитър
Македонски Научен Институт — София
1995
2264   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-01

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
1981   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Димовъ Д. Х.
Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ
1900
2066   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-10-17

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
1937   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

Венедиктов Г. К. (ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1998
1921   web book in Russian
categories: ·History
added: 2013-08-15

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва
2002
2051   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-08-01

Петровъ Гьорчо
в-к Право, бр. 20 и 21 (28 и 29)
1902
1916   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-07-26

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
2010
1953   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-07-22

Miletic Lyubomir
Sofia Press
1987
1136   web book in English
categories: ·History
added: 2013-04-25

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
1041   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  next
display all