Сквозников Александр Николаевич
Самарская гуманитарная академия, Самара
2010
2004   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-09-06

Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ
Печатница „Пчела", Пловдивъ
1915
1618   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-08-25

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
1886   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Троцкий Лев
AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург
2011
2170   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2014-08-22

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1847   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Колосков Евгений Андреевич
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1829   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-07-06

Валев(Вълев) Любомир Борисович
Издательство «Наука», Москва
1964
1683   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Львов Александр, Мощанский Илья
ООО "БТВ-МН", Москва
2005
1724   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
1813   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Трайчевъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1941
1962   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-06-08

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
1814   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
1677   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Янишлиевъ Борисъ Д.
Печатница „Съгласие”, София
1934
1709   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
1756   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
1900   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
2029   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

Макушевъ Викентій
Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета
1871
1791   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-05-10

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
1682   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-04-05

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
2092   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
1730   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
2399   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
1696   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Плотникова Анна
Издательство «Индрик», Москва
2004
1715   web book in Russian
categories: ·Ethnography
added: 2014-01-05

Гандев Христо
Наука и изкуство, София
1989
1019   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-12

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
1667   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  next
display all