Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
1570   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
1437   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Kunstmann Heinrich
Verlag Otto Sagner, München
1982
1666   web book in German
categories: ·History
added: 2015-08-30

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
1378   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-08-23

Андрух Светлана Ивановна
Запорожский Государственный Университет, Запорожье
1995
835   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-16

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
1566   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Тортика Aлександр Aлександрович
Харьковская государственная академия культуры, Харьков
2006
1439   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-12

Литаврин Геннадий Григорьевич
Издательство Академии наук СССР, Москва
1960
1483   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
1553   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
1787   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
1946   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
2030   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
1293   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Graebner Michael
Rutgers University, New Brunswick
1975
2045   web book in English
categories: ·History
added: 2015-03-31

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
1345   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
1763   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
1353   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
1140   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
1013   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Лемерль Поль
Изд. «Свое издательство», Санкт-Петербург
2012
1643   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-03-06

Димитров Страшимир (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1972
2344   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2015-03-05

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
920   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-02-23

Bobroff Ronald
The Russian Review, 59
2000
1003   web book in English
categories: ·Article
added: 2015-02-20

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1976
1654   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-02-17

Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2012
1666   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-02-16

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  next
display all