Gueshoff Ivan Evstratiev
John Murray, London
1915
61   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2017-07-04

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
118   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-25

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
175   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-09

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
158   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Миланов Емил Александров
Издателство „Cu drag”, Кишинев
2016
339   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-06-03

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
189   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
181   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
131   web book in Greek
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-27

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
202   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-05-11

Утинъ Евгений Исааковичъ
Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ
1879
149   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-05-08

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
224   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
156   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-05-05

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
134   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-30

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
149   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
144   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
146   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-25

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
144   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
148   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
253   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-18

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
197   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
258   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-03-19

Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
355   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
256   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-02-05

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
358   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
266   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  next
display all