Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ
1902
33   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-18

Antoljak Stjepan
Arhivski vjesnik, Zagreb
1989
42   web book in Croatian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-16

Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници)
Просветни преглед, Београд
2005
47   web book in Serbian
categories: ·Textbook
added: 2018-02-16

Лесной (Парамонов) Сергей
Типография: «Омега Пресс», Мелбурн
1956
62   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-14

Лесной (Парамонов) Сергей
Мелбурн
1967
72   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-13

Лесной Сергей
n.p., Берлин
2003
92   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-10

Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
105   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
100   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
105   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-04

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
167   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
151   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-28

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
169   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-20

Lilčić Viktor, Iljoska Veneta
Makedonsko nasledstvo, Skopje
1997
179   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета
Македонско наследство, Скопје
1997
199   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
227   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

Krekić Bariša
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma
1972
178   web book in English
categories: ·Geography
added: 2018-01-09

Чилингиров Асен
Българска академия на науките, София
1983
232   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-31

Чилингиров Асен
Берлин
2001
234   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-31

Бобриковъ Георгій Ивановичъ
Русская Старина, С.-Петербургъ
1912
155   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-26

Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С.
Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ
1912
272   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-23

Капчевъ Георги Ивановъ
Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ
1916
253   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-22

The Bulgarian delegation [to The Peace Conference in Paris]
n.p.
1919
261   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-22

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
382   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
215   web book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
386   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-20

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  next
display all