Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
203   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-05-05

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
534   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
311   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
482   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
455   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Нешић Милутин Д.
Штампарија Д. Натошевића, Нови Сад
1919
417   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-10-20

Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе
Музеј града Београда, Београд
1990
567   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2015-10-06

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
478   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
791   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Mitrovski Boro, Glišić Venceslav, Ristovski Tomo
Međunarodna Politika, Beograd
1971
839   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-01-24

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
1096   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
833   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
778   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома
Приредио Др. Динко Давидов
1972
720   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

428   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
637   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
871   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
849   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
737   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
752   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
304   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
845   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
545   gallery in Serbian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
520   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14