Лилић Борислава
Епархија Нишка, Ниш
1998
45   web book in Serbian
categories: ·Geography
added: 2017-12-12

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
470   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-11-21

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
633   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
358   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
572   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
523   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Нешић Милутин Д.
Штампарија Д. Натошевића, Нови Сад
1919
466   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-10-20

Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе
Музеј града Београда, Београд
1990
635   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2015-10-06

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
534   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
834   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Mitrovski Boro, Glišić Venceslav, Ristovski Tomo
Međunarodna Politika, Beograd
1971
923   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-01-24

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
1168   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
898   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
853   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома
Приредио Др. Динко Давидов
1972
783   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

460   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
712   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
947   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
912   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
817   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
819   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
339   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
911   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
600   gallery in Serbian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
553   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14