Ђурић Војислав Ј., Бабић-Ђорђевић Гордана
Издавач Српска књижевна задруга, Београд
1997
1246   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2018-07-20

Ђурић Војислав Ј., Бабић-Ђорђевић Гордана
Издавач Српска књижевна задруга, Београд
1997
1133   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2018-07-20

Стојановић Љубомир
Штампaно у Државној штампарији Краљевине Cpбиje, Београд
1902
1291   e-book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2018-07-08

Вукановић Татомир П.
Врањски гласник, књ. X, Врање
1974
1230   web book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2018-04-29

Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници)
Просветни преглед, Београд
2005
1392   web book in Serbian
categories: ·Textbook
added: 2018-02-16

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
1487   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Лилић Борислава
Епархија Нишка, Ниш
1998
1191   web book in Serbian
categories: ·Geography
added: 2017-12-12

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
1813   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-11-21

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
1999   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
1038   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
1904   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
1494   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Нешић Милутин Д.
Штампарија Д. Натошевића, Нови Сад
1919
1141   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-10-20

Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе
Музеј града Београда, Београд
1990
1534   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2015-10-06

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
1443   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
1340   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Mitrovski Boro, Glišić Venceslav, Ristovski Tomo
Međunarodna Politika, Beograd
1971
2213   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-01-24

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
2183   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
1780   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
2085   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома
Приредио Др. Динко Давидов
1972
1673   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

1015   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
1910   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
2372   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
1869   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

  1  2  next
display all