Чифлянов Благой
2016
82   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2023-11-15

Динчев Евгений, Атанасов Петър
Печат - Ловечпринт ООД, София
1998
90   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2023-11-13

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2022
965   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2023-03-25

Стойчевъ Христо
Печатница на Сп. и Н. Божинови, София
1927
1850   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2022-08-24

Табаковъ Симеонъ
Печатница „День”, София
1913
1542   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-27

Ризовъ Димитъръ
Печатница на Г. А. Ножаровъ, София
1900
1373   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-26

Нидерле Луборъ
Придворна Печатница Бр. Прошекови, София
1902
1193   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2022-07-25

Аржириадесъ П., Лагардъ П.
Дружествена печатница „Заря", Габрово
1902
1083   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-24

Кондовъ Константинъ
Дружествена печатница „Заря”, Габрово
1903
1051   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-24

Шапкаревъ Кузманъ
Сборникъ на Българското книжовно дружество, София
1901
869   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2022-07-23

Петличковъ Анастасъ
Печатница на М.Б.Н. Съюзъ, Chicago, Ill.
1914
926   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-17

Министерство на пропагандата (Димо Казасов)
Държавен вестник, София
1944
1113   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-10

Тошева-Рашенова Елена
Издателство „Фабер“, Велико Търново
2015
1391   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2022-03-14

Николов Борис, Цветков Марио, Станчев Васил
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1995
2214   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2021-05-24

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2020
2484   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2020-12-06

Маджаров Панайот, Букурещлиев Михаил
Издателство „Музика” ‒ Нотна Печатница, София
1983
3388   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2020-05-14

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
3292   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2020-05-13

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Сборникъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербургъ
1882
2240   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2020-02-21

Георгиева Величка
2020
1571   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2020-01-21

Иванов Румен
Регионална Библиотека „Христо Смирненски“, Хасково
2019
2057   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2020-01-15

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2019
2379   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2019-12-11

Кръстанов Трендафил
Преславска книжовна школа, Шумен; Многообразие в единството, София
1998
2604   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2019-05-14

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2019
2802   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2019-01-10

Николова Светлина
Издателство на БАН, София
1980
3461   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2019-01-03

Чурешки Стефан
Издателство Сиела, София
2012
2267   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-12-16

Димов Асен
Издателство "Абагар", Велико Търново
2004
2615   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-10-05

Чилингиров Асен
Булга Медия, София
2018
2410   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-09-10

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2018
2635   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-08-11

Зографски (Охридски) Натанаил
Въ печатницѫтѫ при Асма-алтѫ y Джамлѫ-ханъ, Цариградь
1873
2157   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-07-07

Чилингиров Асен
Херон Прес ООД, София
2015
2697   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-06-10

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
2755   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-06-09

Чилингиров Асен
Първо интернетно издание, София
2015
1899   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-06-08

Чилингиров Асен
Херон прес ООД, София
2014
1965   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-06-05

Чилингиров Асен
n.p.
1972
1191   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2018-05-24

Вайгандъ Густавъ
Печатница на Вл. Р. Блъсковъ, Шуменъ
1898
1922   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2018-05-15

Павлов Пламен
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София
1999
2220   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-05-13

Чилингиров Асен (съст.)
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2008
2350   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2009
2029   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
2606   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-24

Кърничева Менча
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
2266   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-03-12

Чилингиров Асен
Издателска къща «Виделина», Берлин
2011
2358   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-11

Георгиева Цветана
Издателство Наука и изкуство, София
1988
2700   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-03

Джонев Ангел Симеонов
Регионален исторически музей, Кюстендил
2017
2179   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-26

Богданов Иван
Издателство на Отечествения фронт, София
1987
2154   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-24

Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
2125   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2018-02-21

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ
1902
2061   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-18

Благоев Горан, Муцопулос
Българска Национална Телевизия, София
2003
1513   video in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2018-02-17

Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
2264   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
1855   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
2142   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-04

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
2207   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
2274   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-28

Тодоров Николай (съст.)
Издателство на Българската академия на науките, София
1988
2215   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-25

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
2147   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-20

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
2373   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

Чилингиров Асен
Българска академия на науките, София
1983
2024   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-31

Чилингиров Асен
Берлин
2001
2057   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-31

Шкорпил Карел
Byzantinoslavica, Praha
1932
3744   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-17

Райчевски Стоян
Издателство „Балкани“, София
2004
2335   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2017-12-13

Чилингиров Асен
Интернетно издание, Берлин
2007
2036   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2016
2150   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
2267   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Списание «Историческо бъдеще», София
2007
1997   e-book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Вестник «Про и Анти», София
2003
1978   e-book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-05

Юруковъ Даниилъ
Издава Георги Д. Юруковъ, София
1926
2219   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-03

Караянопулос Йоанис
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София
1992
2262   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-10-28

Пандев Константин
Съюз на македонските култ. просветни дружества в България, София
1975
2183   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-12

Попарсов Петър (Вардарски)
Печатница на Бр. Ноневи, Виена
1894
2255   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-10-10

Арнаудов Михаил
Издателство „Български писател“, София
2010
1948   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-09-22

Спировъ Димитъръ А.
Печатница на „Либералний Клубъ“, София
1890
2338   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-22

Шапкаревъ Кузманъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1884
2437   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-09-14

Ганчев Добри
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
2791   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-13

Михайловъ Иванъ
Македонско дружество «Тодоръ Александровъ», Брюксел
1978
2753   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-10

Александров Тодор
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1994
2412   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-02

Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
3505   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-01

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
2433   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателство Наука и изкуство, София
1972
2532   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-23

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
2375   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
2350   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-02

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
2960   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-09

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
2490   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Миланов Емил Александров
Издателство „Cu drag”, Кишинев
2016
2877   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-06-03

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
2819   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
2202   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
2261   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-05-11

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
2463   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
2428   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
2104   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
2464   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
2065   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
2139   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
2441   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
4969   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
2515   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
2353   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
2458   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
2537   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
2243   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
1313   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
3324   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
2005   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
2675   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
2183   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
2172   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Василев Петър (съст.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2005
113   in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-06-06

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
3642   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
2242   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
2284   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
2643   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-29

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
2728   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-21

Ноевъ П.
Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
2203   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-17

Кораблевъ Василий Николаевич
Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София
1903
2208   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-16

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
2071   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-15

Събралъ Z.
Издание Иванъ Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
2159   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-10

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2002
1547   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
2438   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2001
2574   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
2469   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
2581   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
1982   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
2463   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Кондов Константин Н.
2636   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
2178   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
2383   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
2177   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Киселинчева Мария (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1976
2756   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-01-22

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
2474   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
2002   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
2435   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Маренинъ Н.
Придворна печатница (Братя Прошекови), София
1900
2126   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-01-09

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
2191   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-16

Пърличев Григор
Български писател, София
1980
2374   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2015-12-07

Никовъ Петъръ
Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII
1922
1593   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-04

Андреев Йордан
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1992
2694   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-25

Стателова Елена, Пантев Андрей
Издателство „Просвета", София
1995
2260   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-17

Ризов Никола (Дипломатъ)
Книжарница Хр. Олчевъ, София
1909
1298   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Тошевъ Маринъ
Печатница „Добриновъ", София
1943
2276   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Юхас Петер
ИК Огледало, София
2000
1344   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-07

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1967
1500   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-30

Балкански Тодор Георгиев
ИК "Знак 94", Велико Търново
1996
2562   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-25

Узуновъ Василъ
Книгоиздателство „Родина", София
1928
1764   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2015-10-17

Разбойниковъ Aнастасъ Сп.
Министерство на народното просвещение, София
1944
1426   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2015-10-16

Кусев Методий
Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора
1914
1454   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-10

Негово Императорско Величество Султана
Въ печатницата на Вѣстникъ Хакикатъ, Цариградъ
1876
2264   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-18

Калицин Мария (прев.)
Издателство Гал-Ико, София
1992
2381   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-17

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
1212   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Мутафовъ Христо
Печатница „Радикалъ", София
1917
2253   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-12

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
1353   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Пърличевъ Кирилъ
Издателство Ал. Паскалевъ и Сие, София
1917
1428   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-06

Доревъ Панчо, Силяновъ Христо
Костурско Благотворително Братство, София
1937
1286   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-05

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
1288   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Джидровъ Петъръ
Македонско Студентско Дружество „Вардаръ"
1931
2121   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
2335   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
2359   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
2205   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
2336   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
2508   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
2724   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
2754   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
2913   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
2506   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
1809   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
1601   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
1447   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Димитров Страшимир (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1972
3665   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2015-03-05

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
1409   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-02-23

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1976
2417   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-02-17

Киселков Васил Сл.
Печатница „Просвета", Ямбол
1923
2444   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-02-05

Божилов Иван
Издателство на Отечествения Фронт, София
1983
2677   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-30

Спространовъ Евтимъ
Печатница „Новъ Животъ”, София
1924
2374   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-01-25

Павлович П. (съст.)
Издателска къща СТЕНО, Варна
1991
2723   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-15

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1966
2794   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-10

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1992
2880   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-12-30

Кочанков Николай
Херон Прес, София
2007
2638   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-12-04

Mакедонски Наученъ Институтъ, София
Institut Scientifique Macédonien, Sofia
1924
3752   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-11-06

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1929
2826   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-10-19

Крапчевъ Данаилъ В.
А.Д. „Български печатъ”, София
1936
2453   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-18

Вѣстителевъ (Георги Трайчев)
Печатница Б. Зилберъ, София
1904
2724   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-05

Дамяновъ М. К.
Кичевско благотворително братство, София
1938
2798   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-10-04

Харизановъ Спасъ
Печатница на «Български Гласъ», София
1880
2544   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-02

Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти
София
1924
2450   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-28

3авоевъ Петъръ
Печатница „Изгрѣвъ", София
1943
2550   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-27

Завоевъ Петръ
Печатница „Либерални Клубъ", София
1916
2502   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-21

Младеновъ Кирилъ
София
1936
2483   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-20

Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
2561   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ
Печатница „Пчела", Пловдивъ
1915
2439   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-08-25

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
2643   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
2595   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Трайчевъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1941
2812   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-06-08

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
2943   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
2466   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Янишлиевъ Борисъ Д.
Печатница „Съгласие”, София
1934
2444   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
2512   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
2699   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
2834   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
3091   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-04-07

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
2482   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
2605   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
2658   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
2796   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
2370   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
2853   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
2659   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
2653   e-book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2010
2599   e-book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2014-02-09

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
3455   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Гандев Христо
Наука и изкуство, София
1989
1509   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-12

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
2434   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

Райков Димитър
Македонски Научен Институт, София
1997
1358   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-09

Стойков Симеон Л.
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2002
1642   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-12-09

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
1398   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Минчев Димитър
Македонски Научен Институт — София
1995
2578   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-01

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
2264   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Димовъ Д. Х.
Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ
1900
2347   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-10-17

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
2233   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

Петровъ Гьорчо
в-к Право, бр. 20 и 21 (28 и 29)
1902
2180   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-07-26

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
2900   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
2721   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
2445   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
1209   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
2082   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Згрипаров Георги Стойчев
Издателство на Отечествения Фронт
1969
1185   in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-18

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
2282   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1195   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

1913
2496   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
2124   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
2091   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
2328   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
2337   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
2529   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
2131   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
4079   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
2234   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
2684   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
1825   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
2294   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
2387   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
3664   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
3714   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
3478   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
1831   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
2328   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
1190   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
3877   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
3956   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-23

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
2070   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
2200   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
2014   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
4024   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-22

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
1250   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
2263   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
2356   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
1275   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1788   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
2860   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1305   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
2110   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
2270   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
1197   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
2279   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
1815   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
2114   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
1263   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
1346   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
3535   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3674   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
4724   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
3617   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
3660   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
3455   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
3904   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
3647   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
3363   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
3723   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3664   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
2219   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
2338   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
1241   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
1508   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
3188   e-book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
1906
2432   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
Държавна печатница, София
1915
2170   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Геровъ Найденъ
Дружествена печатница Съгласие, Пловдивъ
1895
2590   e-book in Bulgarian
categories: ·Dictionary
added: 2012-01-14

Баласчевъ Георги Д. (ред.)
Печатница Глушковъ, София
1911
1989   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
1961   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
2072   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Хайтов Николай
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1983
1462   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шклифов Благой, Шклифова Екатерина
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2003
2197   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Цветкова Бистра (съст.)
Наука и изкуство, София
1981
1678   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Хайтов Николай, Дичев Славчо
Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив
1985
1265   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Колев Николай
Наука и изкуство, София
1987
1630   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Наука и изкуство, София
1987
1405   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Издателство към Частен колеж „Тракия”, Стара Загора
1995
1408   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д.
СбНУНК, кн. IX
1893
2130   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
Наука и изкуство, София
1970
1495   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетич Любомир
Наука и изкуство, София
1987
1940   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нешри Мехмед
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1584   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Разбойниковъ Анастасъ Сп.
Тракийски Наученъ Институтъ, София
1940
1178   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Ангел Петков
Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка
1968
1342   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонов Трифон
Държавен архив, Русе
1992
1309   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Екзарх Йоан
Наука и изкуство, София
1981
1221   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попстоилов Антон
Българска Академия на Науките, София
1979
1147   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Ботевъ Христо
Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София
1940
1212   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия
Държавна печатница, София
1935
1328   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак
1929
1125   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Библиотека 48
2001
1488   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
1223   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Любезно предоставено от автора
1998
1124   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Петков Илия Стефанов
1981
1359   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шишманов Димитър
Пони, София
2001
1530   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Баш Клисе"
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2003
1427   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Величков Петко (съст.)
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1976
1309   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
1417   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
ИК „Ваньо Недков”, София
2007
1268   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2001
1571   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
П&П Славейкови, София
1998
1378   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
1992
1272   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Славков Илия, Димитрова Боряна
Издателство на Отечествения Фронт, София
1989
1256   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
1131   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шапкаревъ Кузманъ
СбНУНК, кн. VIII-IX
1894
1422   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
1256   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
1341   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иречек Константин
Наука и изкуство, София
1978
1547   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стояновъ Захари
Книжарница "Новъ свѣтъ", София
1943
1356   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателска къща „Вяра и култура”, София
1990
1174   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Наука и изкуство, "Векове", София
1971
1267   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Наука и изкуство, София
1981
1164   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарова Теофана
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
1404   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Крайчов Тоне
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
1443   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.)
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София
1968
1443   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Червенков Вълко, Коларов Васил, Колев Светослав, Луканов Карло, Велев Л., Козовски Ф., Поптомов Владимир
Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София
1951
1139   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Христов Христо (ред.), Янков Георги (съст.)
Наука и изкуство, София
1989
1329   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Рашева-Божинова Венета
Издателство на Отечествения фронт, София
1976
1204   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Гоцев Славе
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
1281   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кондарев Н.
Издателство на Бълг. Работническа Партия (Комунисти), София
1946
1178   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Александров Г.Ф. и др.
Издателство на Българската Комунистическа Партия, София
1950
1117   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Маренинъ Н.
Печатница “Воененъ Журналъ”, София
1902
1331   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Грозданова Елена, Андреев Стефан
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1770   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Барбаръ Отонъ
Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София
1923
1637   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Попов Георги, Джонов Кръстьо
Издателство на Отечествения фронт, София
1969
1536   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Червенков Вълко, Коларов Васил, Димитров Станке (Марек), Колев Светослав, Луканов Карло, Димитров Георги
Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София
1950
1063   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Попов Александър
Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена
1935
1444   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динков Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1399   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Димитров Божидар
2001
1537   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Клайнер Блазиус
Издателство на БАН
1977
1676   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ваклинов Станчо
Издателство Наука и изкуство, София
1977
1452   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
2006
1188   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

1280   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

1293   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

1242   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
2094   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матанов Христо
Наука и изкуство, София
1986
1258   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
1224   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК “Знак ‘94”, Велико Търново
1996
1087   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1989
1115   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бешевлиев Веселин
Издателство на Отечествения фронт, София
1981
1360   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Михайлов Емил
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1990
2147   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
1051   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостоловски Иван
Македонски преглед, Год. V, кн. 3
1929
1038   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Бояджиев Христо
1991
1103   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
1226   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Македонска библиотека № 1
1923
1127   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Сурин Н.
Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3
1927
1146   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
1152   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
1071   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
1305   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
1066   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
1934
1103   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
1163   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чучков Христо
Печатница Глушковъ, София
1929
1014   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
1880   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
1042   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София
1928
1024   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Влахов Димитър
Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена
1925
1109   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
1150   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Галчев Илия
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
1388   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрич Сърджан
ИК „Агата-А”, София
2000
1189   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Каранов Ефрем
Издателство на Отечествения Фронт, София
1991
1325   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Ципушевъ Коце
Книжарница “Св. Климентъ”, София
1943
1351   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Издателство на БАН, София
1987
1358   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
1359   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1985
1066   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Георгиев Емил
Държавно издателство "Народна просвета", София
1980
1136   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
1115   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Иванова Кл., Николова Св. (съст.)
Агата-А, София
1995
1554   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Тодорова Зденка
Македония прес, София
1146   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
1156   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1971
1340   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1970
1317   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кѫнчовъ Василъ
Българско Книжовно Д-во, София
1900
1875   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Издателство "Македония прес", София
1994
1044   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Георгиев Величко
Македонския Научен Институт, София
2000
1172   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо
Vardar Quaterly, Toronto
1997
968   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Николов Тома
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
1277   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК "Знак’94", Велико Търново
1997
1237   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Порязов Делчо
вестник Тракия
2008
1254   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Орманджиева Каля Мих.
Крайгранична искра
1996
1094   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
Исторически Преглед, кн. 4
1983
1418   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Брашнаров Панко, Шатев Павел
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
1255   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Ташев Спас
1104   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Билярски Цочо, Пасков Илия
сп. Векове, год. 3, н. 1
1989
1196   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
1068   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Издателска къща Стрелец, София
1994
1355   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Народна култура, София
1993
1344   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Бояджиев Стоян
Македония Прес, София
1996
1165   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Николов Иван (съст.)
Македония прес, София
1996
1150   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шатев Павел
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1120   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличев Кирил
Книгоиздателство "Ал.Паскалев и С-ие", София
1918
1111   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

1592   gallery in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Петров Петър, Темелски Христо
Македонски Научен Институт, София
2003
1415   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Македонския Научен Институт, София
1994
1133   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София
1993
942   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Яворов Пейо
Вестник "Свобода или смърт"
1903
1206   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Галчин Петър
Македонски Преглед, бр. 1, 2
2002
1018   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Издание на Илинденската Организация, София
1943
1191   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илиев Красимир
1992
1230   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
2612   gallery in Bulgarian
categories: ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Издание на Илинденската Организация, София
1933
1258   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дойнов Дойно
Издателство на БАН, София
1979
1198   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чалъковъ Недѣлчо Н.
Модерна печатница, Пловдивъ
1930
1123   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Бацаров Никола
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1064   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски научен институт
1997
1112   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Стаменов Митре
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
1175   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Научен Институт, София
1120   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
1058   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Кремен Михаил
Военно издателство, София
1982
1178   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1999
1050   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Андрейчин Любомир
Държавно издателство "Народна просвета", София
1986
1132   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Станев Камен
ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
1057   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1983
992   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Коста
ИК "Коралов", София
2001
1098   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Църнушанов Коста
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1992
1182   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Карнеги"
Фондация "Свободна и демократична България", София
1995
1332   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Талев Илия
Издателство "Ибис", София
2005
2316   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
1324   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Вълчев Ангел
Издателство на Отечествения фронт, София
1973
1321   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шоповъ Атанасъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1895
2083   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Салгънджиевъ Стефанъ K.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1906
1994   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1907
2263   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Централна печатница на Ед. Дионне, Пловдивъ
1885
2086   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
1051   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК „Синева", София
2002
1226   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Михајлов Иван
Се издава за прв пат, Скопjе
1997
992   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
1148   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК “Витатон”, Пещера
1996
1330   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илчев Иван
Наука и изкуство, София
1990
1184   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Татарчев Христо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1996
1159   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Български писател, София
1984
1243   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Пози Анри
Планета-7, София
1992
1101   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Караманджуков Христо Ив.
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1091   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Христо
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1291   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Вайнгад Густав
Издателство "Рива"
1998
1523   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Цветков Пламен С.
Глобус 91, София
1999
1191   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Марков Георги
Наука и изкуство, София
1989
1240   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Макензи Джорджина М., Ърби Аделина П.
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1473   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Баждаров Георги
Институт "България - Македония", София
2001
1279   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Яворов Пейо К.
1904
1466   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
2475   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
2644   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Марковъ Стоянъ
Печатница „Зора”, Ломъ
1944
2264   e-book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Ризовъ Димитъръ
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
1308   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
1050   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
1127   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
1036   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
1194   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Митова-Джонова Димитрина
Издателство на БАН
1989
1139   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
1017   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Миладинова-Алексиева Царевна
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1247   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Драгнев Драгни
Македонски научен институт, София
1998
1033   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
1111   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ
Българско дружество "Червенъ Кръстъ"
1925
1898   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Пандев Константин, Вапцарова Мая
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1066   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Миладинов Димитър, Миладинов Константин
Българска Академия на Науките, София
1964
998   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

в-к "Таймс"
София Прес
1983
1076   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Миладинов Димитър, Миладинов Константин
Въ книгопечатница-та на А. Якича, въ Загребъ
1861
3110   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Бобев Боби, Кацори Тома
Отворено общество, София
1998
1195   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Славянско дружество в България
1997
1055   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Томовъ Лазаръ
Географско четиво, г. III, № 8 и 9
1927
1196   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динеков Петър
Българска академия на науките, София
1961
1255   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте П.
Научен център за българска национална стратегия
2000
1113   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
1341   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
1045   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1375   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1159   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1178   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
1182   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

1410   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

1218   gallery in Bulgarian
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1298   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
1093   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

1338   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София
1942
2079   gallery in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Хитов Панайот
Отечество, София
1982
1405   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличевъ Григоръ Ставревъ
СбНУНК, кн. XI
1894
2027   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Руф Квинт Курций
Военно издателство, София
1985
1179   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
ИК „Синева”, София
2001
1144   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Чекаларов Васил
ИК „Синева”, София
2001
1024   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Радев Иван (съст.)
Абагар, Велико Търново
1993
1072   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Охридски Натанаил
СбНУНК, кн. XXV
1909
1856   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шапкарев Кузман
Български писател, София
1984
1237   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Тошевъ Свѣтозаръ
Печатница „Кишкиловъ”, Асеновградъ
1942
1893   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Аврамовъ Стефанъ Н.
Македонски Наученъ Институтъ, София
1929
1774   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Спространовъ Евтимъ
СбНУНК, кн. XIII
1896
1834   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Цепенков Марко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
1998
1142   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Цепенков Марко
СбНУНК, кн. VIII
1998
1879   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Манчев Васил
Издателство на Отечествения Фронт, София
1982
1045   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петкова Неделя
Издателство на Отечествения Фронт, София
1987
1077   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Сандански Яне, Пѣевъ Черньо, Михайловъ Сава, Куслевъ Хр., Гърчето Ив. Анастасовъ, Юруковъ Петъръ Хр., Пушкаровъ Никола
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1929   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
1462   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
1486   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Кастелов Боян
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1094   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Младенов Стефан
сп. "Славянска беседа", кн. 1
1938
1067   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Лазаров Иван, Тютюнджиев Иван, Павлов Пламен, Палангурски Милко
2006
1453   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Ников Николай
Български бестселър
2004
1359   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Петканова Донка (съст.)
Български писател, София
1982
1723   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Ронков Яку, Коледаров Петър, Караджова Светлана
1998
1076   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Смит Артър
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1345   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Сониксен Алберт
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1154   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Рапапорт Алфред
1927
1195   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
1097   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Костенцев Арсени
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1176   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

поп Исаков Аспарух
в. "Македонска трибуна", САЩ
1979
1099   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Гиза Антони
Македонски Научен Институт ­ София
2001
1198   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Македонски научен институт, София
1998
1047   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1961
3420   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мирчев Кирил
Фабер
2000
2670   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Пърличев Григор Ставрев
Български писател, София
1970
2164   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за български език
Българска Академия на Науките, София
1978
1939   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Доброволческа Организация „Сливница”
1935
1209   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Герджиковъ Михаилъ, Татарчевъ Христо
Печатница П. Глушковъ, София
1928
1843   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Перчинков Йордан
РИА Монт - прес, Монтана
2001
1109   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Мешкова Поля, Шарланов Диню
Агенция „Демокрация”
1994
1152   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14