Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
2117   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
1995   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
1789   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
831   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
1459   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Згрипаров Георги Стойчев
Издателство на Отечествения Фронт
1969
821   in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-18

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
1542   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
824   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

1913
1755   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
1460   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
1439   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
1589   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
1632   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
1745   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
1420   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
2867   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
1519   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
1939   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
1161   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
1528   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
1569   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
2608   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
2665   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
2449   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
1324   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  next
display all