Силянов Христо
Български писател, София
1984
1260   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Пози Анри
Планета-7, София
1992
1115   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Караманджуков Христо Ив.
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
1110   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Христо
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1331   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Вайнгад Густав
Издателство "Рива"
1998
1559   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Цветков Пламен С.
Глобус 91, София
1999
1216   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Марков Георги
Наука и изкуство, София
1989
1269   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Макензи Джорджина М., Ърби Аделина П.
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1497   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Баждаров Георги
Институт "България - Македония", София
2001
1316   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Яворов Пейо К.
1904
1495   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
2515   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
2673   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Марковъ Стоянъ
Печатница „Зора”, Ломъ
1944
2331   e-book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Ризовъ Димитъръ
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
1337   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
1066   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
1140   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
1054   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
1212   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Митова-Джонова Димитрина
Издателство на БАН
1989
1160   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
1044   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Миладинова-Алексиева Царевна
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
1269   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Драгнев Драгни
Македонски научен институт, София
1998
1049   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
1136   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ
Българско дружество "Червенъ Кръстъ"
1925
1938   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Пандев Константин, Вапцарова Мая
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
1091   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  next
display all