Македонски научен институт
1997
601   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Стаменов Митре
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
641   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Научен Институт, София
640   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
594   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Кремен Михаил
Военно издателство, София
1982
658   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1999
571   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Андрейчин Любомир
Държавно издателство "Народна просвета", София
1986
613   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Станев Камен
ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
565   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1983
525   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Коста
ИК "Коралов", София
2001
587   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Църнушанов Коста
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1992
605   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Карнеги"
Фондация "Свободна и демократична България", София
1995
652   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Талев Илия
Издателство "Ибис", София
2005
1261   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
717   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Вълчев Ангел
Издателство на Отечествения фронт, София
1973
702   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шоповъ Атанасъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1895
1179   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Салгънджиевъ Стефанъ K.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1906
1103   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1907
1281   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Централна печатница на Ед. Дионне, Пловдивъ
1885
1163   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
578   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК „Синева", София
2002
678   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Михајлов Иван
Се издава за прв пат, Скопjе
1997
531   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
631   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК “Витатон”, Пещера
1996
605   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илчев Иван
Наука и изкуство, София
1990
620   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  next
display all