Разбойниковъ Анастасъ Сп.
Тракийски Наученъ Институтъ, София
1940
1204   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Ангел Петков
Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка
1968
1367   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонов Трифон
Държавен архив, Русе
1992
1328   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Екзарх Йоан
Наука и изкуство, София
1981
1248   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попстоилов Антон
Българска Академия на Науките, София
1979
1169   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Ботевъ Христо
Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София
1940
1241   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия
Държавна печатница, София
1935
1351   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак
1929
1150   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Библиотека 48
2001
1508   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
1238   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Любезно предоставено от автора
1998
1138   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Петков Илия Стефанов
1981
1375   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шишманов Димитър
Пони, София
2001
1558   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Баш Клисе"
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2003
1449   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Величков Петко (съст.)
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1976
1335   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
1436   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
ИК „Ваньо Недков”, София
2007
1316   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2001
1615   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
П&П Славейкови, София
1998
1399   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
1992
1292   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Славков Илия, Димитрова Боряна
Издателство на Отечествения Фронт, София
1989
1281   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
1149   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шапкаревъ Кузманъ
СбНУНК, кн. VIII-IX
1894
1459   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
1281   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
1379   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  next
display all