Игнатов Асен
Аргес, София
1991
2324   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1218   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

1913
2540   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
2153   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
2130   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
2368   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
2377   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
2578   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
2167   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
4195   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
2270   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
2738   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
1858   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
2382   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
2456   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
3747   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
3821   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
3566   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
1843   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
2370   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
1211   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
4020   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
4019   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-23

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
2100   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
2234   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  next
display all