Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2022
29   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2023-03-25

Стойчевъ Христо
Печатница на Сп. и Н. Божинови, София
1927
1136   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2022-08-24

Табаковъ Симеонъ
Печатница „День”, София
1913
1068   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-27

Ризовъ Димитъръ
Печатница на Г. А. Ножаровъ, София
1900
878   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-26

Нидерле Луборъ
Придворна Печатница Бр. Прошекови, София
1902
692   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2022-07-25

Аржириадесъ П., Лагардъ П.
Дружествена печатница „Заря", Габрово
1902
628   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-24

Кондовъ Константинъ
Дружествена печатница „Заря”, Габрово
1903
612   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-24

Шапкаревъ Кузманъ
Сборникъ на Българското книжовно дружество, София
1901
522   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2022-07-23

Петличковъ Анастасъ
Печатница на М.Б.Н. Съюзъ, Chicago, Ill.
1914
567   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2022-07-17

Министерство на пропагандата (Димо Казасов)
Държавен вестник, София
1944
613   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-10

Тошева-Рашенова Елена
Издателство „Фабер“, Велико Търново
2015
1068   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2022-03-14

Николов Борис, Цветков Марио, Станчев Васил
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1995
1930   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2021-05-24

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2020
2309   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2020-12-06

Маджаров Панайот, Букурещлиев Михаил
Издателство „Музика” ‒ Нотна Печатница, София
1983
3029   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2020-05-14

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
3158   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2020-05-13

Качановскій Владиміръ Васильевичъ
Сборникъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности Императорской Академіи Наукъ, Санктпетербургъ
1882
2045   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2020-02-21

Георгиева Величка
2020
1490   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2020-01-21

Иванов Румен
Регионална Библиотека „Христо Смирненски“, Хасково
2019
1900   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2020-01-15

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2019
2234   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2019-12-11

Кръстанов Трендафил
Преславска книжовна школа, Шумен; Многообразие в единството, София
1998
2459   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2019-05-14

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2019
2529   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2019-01-10

Николова Светлина
Издателство на БАН, София
1980
3260   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2019-01-03

Чурешки Стефан
Издателство Сиела, София
2012
2152   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-12-16

Димов Асен
Издателство "Абагар", Велико Търново
2004
2476   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-10-05

Чилингиров Асен
Булга Медия, София
2018
2276   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-09-10

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  next
display all