Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
188   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
104   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
111   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
127   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
160   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
227   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
283   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
413   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
377   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
361   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
327   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
234   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
508   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
329   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
432   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
389   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
344   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
582   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
342   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
353   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
370   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-29

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
347   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-21

Ноевъ П.
Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
391   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-17

Кораблевъ Василий Николаевич
Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София
1903
358   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-16

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
321   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-15

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  next
display all