Калайдовичъ Константинъ
Типографія Семена Селивановскаго, Москва
1824
195   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-04-07

Станков Ростислав
Издателство Херон Прес, София
2002
191   e-book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-03-31

Станков Ростислав
Преславска книжовна школа, Т. 9-10, Шумен
2006
201   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-03-30

Станков Ростислав
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
2016
238   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2018-03-26

Пейчев Божидар
Списание „Философска мисъл", София
1979
432   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2018-02-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
419   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-05

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
326   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-02

Васильевъ Александръ Александровичъ
Византийскій временникъ, Санкт-Петербургъ
1898
597   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-11-07

Dvornik Francis
American Academy of Arts and Sciences, Boston
1956
508   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-10-22

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
639   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
570   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
604   e-book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-01

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
636   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
584   web book in Greek
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-27

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
495   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
436   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-25

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
521   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
654   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-03-19

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
547   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-02-05

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
490   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
698   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
669   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
695   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
489   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
453   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

  1  2  3  next
display all