Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
2276   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
2391   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
2308   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
2175   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва
2002
2068   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-08-01

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
2416   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
1187   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
1958   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
1940   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
1117   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
1124   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
1189   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
Култура, Скопије
2000
1366   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
1285   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателска къща „Вяра и култура”, София
1990
1022   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Златарова Теофана
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
1284   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Крайчов Тоне
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
1302   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Рашева-Божинова Венета
Издателство на Отечествения фронт, София
1976
1040   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Барбаръ Отонъ
Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София
1923
1416   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Димитров Божидар
2001
1329   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
1055   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
1085   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
921   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
908   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каранов Ефрем
Издателство на Отечествения Фронт, София
1991
1140   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  next
display all