Тошева-Рашенова Елена
Издателство „Фабер“, Велико Търново
2015
1580   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2022-03-14

Dimeski Dimitar
Macedonian Review, Skopje
1997
1686   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2022-02-23

Николов Борис, Цветков Марио, Станчев Васил
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1995
2301   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2021-05-24

Јовановски Далибор
Филозофски факултет – Скопје
2015
1939   e-book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2021-04-18

Георгиева Величка
2020
1621   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2020-01-21

Aydemir Şevket Süreyya
Remzi Kitabevi, İstanbul
1995
2194   web book in Turkish
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-06-03

Antoljak Stjepan
Arhivski vjesnik, Zagreb
1989
1996   web book in Croatian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-16

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
2267   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Пандев Константин
Съюз на македонските култ. просветни дружества в България, София
1975
2255   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-12

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Типографія „Т-ва Худож. Печ.“, С.-Петербургъ
1901
2223   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-01

Ганчев Добри
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
2861   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-13

Александров Тодор
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1994
2503   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-02

Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
3584   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-01

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
2912   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
2208   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Кондов Константин Н.
2735   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
2237   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
1187   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
2497   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1967
1561   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-30

Балкански Тодор Георгиев
ИК "Знак 94", Велико Търново
1996
2654   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-25

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
1247   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
1382   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
2596   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
2830   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

  1  2  3  4  5  next
display all