Aydemir Şevket Süreyya
Remzi Kitabevi, İstanbul
1995
419   web book in Turkish
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-06-03

Antoljak Stjepan
Arhivski vjesnik, Zagreb
1989
618   web book in Croatian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-16

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
723   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Пандев Константин
Съюз на македонските култ. просветни дружества в България, София
1975
695   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-12

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Типографія „Т-ва Худож. Печ.“, С.-Петербургъ
1901
662   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-01

Ганчев Добри
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
895   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-13

Александров Тодор
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1994
841   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-02

Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
830   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-01

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
992   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
740   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Кондов Константин Н.
933   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
835   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
469   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
925   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1967
605   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-30

Балкански Тодор Георгиев
ИК "Знак 94", Велико Търново
1996
955   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-25

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
498   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
594   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
948   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
1194   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
1062   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

Дамяновъ М. К.
Кичевско благотворително братство, София
1938
1410   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-10-04

Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
1139   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
1266   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
1251   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

  1  2  3  4  next
display all