Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
274   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
310   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Кондов Константин Н.
471   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
456   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
266   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
513   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1967
371   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-30

Балкански Тодор Георгиев
ИК "Знак 94", Велико Търново
1996
570   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-25

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
309   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
386   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
592   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
822   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
845   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

Дамяновъ М. К.
Кичевско благотворително братство, София
1938
994   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-10-04

Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
787   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
877   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
874   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
687   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва
2002
649   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-08-01

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
738   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
439   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
619   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
705   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
363   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
367   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

  1  2  3  4  next
display all