Mitrovski Boro, Glišić Venceslav, Ristovski Tomo
Međunarodna Politika, Beograd
1971
3228   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-01-24

Павлович П. (съст.)
Издателска къща СТЕНО, Варна
1991
2769   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-15

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1966
2842   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-10

Смирнова Нина Дмитриевна
Издательство «Наука», Москва
2003
2522   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-01-03

Кочанков Николай
Херон Прес, София
2007
2685   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-12-04

Макарова Ирина Феликсовна
КомКнига, Москва
2005
2711   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-10-26

Сквозников Александр Николаевич
Самарская гуманитарная академия, Самара
2010
2833   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-09-06

Колосков Евгений Андреевич
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
2651   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-07-06

Валев(Вълев) Любомир Борисович
Издательство «Наука», Москва
1964
2438   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Львов Александр, Мощанский Илья
ООО "БТВ-МН", Москва
2005
2474   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
3005   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Макушевъ Викентій
Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета
1871
2555   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-05-10

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
2449   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-04-05

Dumbarton Oaks Research Library
1984
2975   e-book in English
categories: ·History
added: 2014-03-17

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
2656   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
2705   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
2852   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
2418   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
2707   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Гандев Христо
Наука и изкуство, София
1989
1533   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-12

Райков Димитър
Македонски Научен Институт, София
1997
1384   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-09

Минчев Димитър
Македонски Научен Институт — София
1995
2661   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-01

Венедиктов Г. К. (ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1998
2216   web book in Russian
categories: ·History
added: 2013-08-15

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
2960   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Miletic Lyubomir
Sofia Press
1987
1371   web book in English
categories: ·History
added: 2013-04-25

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  next
display all