Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1186   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1207   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
915   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
1202   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Косолобова Е. (сост.)
Издательство «Алетейа», Москва
2000
1038   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
1017   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гиза Антони
Македонски Научен Институт ­ София
2001
1114   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Македонски научен институт, София
1998
964   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Carnegie Endowment for International peace
1914
955   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Доброволческа Организация „Сливница”
1935
1090   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мешкова Поля, Шарланов Диню
Агенция „Демокрация”
1994
1069   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
display all