Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
1483   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
1077   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1408   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1322   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
1003   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
1504   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Косолобова Е. (сост.)
Издательство «Алетейа», Москва
2000
1122   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
1122   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гиза Антони
Македонски Научен Институт ­ София
2001
1217   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Македонски научен институт, София
1998
1073   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Carnegie Endowment for International peace
1914
1059   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Доброволческа Организация „Сливница”
1935
1254   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мешкова Поля, Шарланов Диню
Агенция „Демокрация”
1994
1174   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
display all