Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1142   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1174   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
880   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1918
1145   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Косолобова Е. (сост.)
Издательство «Алетейа», Москва
2000
994   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
971   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гиза Антони
Македонски Научен Институт ­ София
2001
1060   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Македонски научен институт, София
1998
934   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Carnegie Endowment for International peace
1914
918   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Доброволческа Организация „Сливница”
1935
1042   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мешкова Поля, Шарланов Диню
Агенция „Демокрация”
1994
1014   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
display all