Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2016
95   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-12-05

Апостолски Михаило (ред.)
Институт за национална историја, Скопје
1969
153   web book in Macedonian
categories: ·History
added: 2017-11-27

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
470   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-11-21

Караянопулос Йоанис
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София
1992
428   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-10-28

Арнаудов Михаил
Издателство „Български писател“, София
2010
339   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-09-22

Терзич Славенко
Издательство «Вече», Москва
2015
493   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-09-04

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
465   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателство Наука и изкуство, София
1972
478   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-23

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
451   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-25

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
557   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-09

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
469   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-05-11

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
330   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-30

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
274   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
348   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
383   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-18

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
485   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
390   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
361   web book in English
categories: ·History
added: 2017-01-15

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
375   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
475   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
347   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
542   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
586   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
539   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
462   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-05-26

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  next
display all