Лавровскій Петръ А.
Въ типографіи Императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ
1855
4   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-05-20

Павлов Пламен
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София
1999
40   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-05-13

Чилингиров Асен (съст.)
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2008
235   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Издателска къща „Зиези екс куо Вулгарес“, София
2009
213   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-25

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
794   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-24

Чилингиров Асен
Издателска къща «Виделина», Берлин
2011
376   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-11

Георгиева Цветана
Издателство Наука и изкуство, София
1988
448   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-03-03

Джонев Ангел Симеонов
Регионален исторически музей, Кюстендил
2017
458   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-26

Лесной (Парамонов) Сергей
Типография: «Омега Пресс», Мелбурн
1956
459   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-14

Лесной (Парамонов) Сергей
Мелбурн
1967
380   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-13

Лесной Сергей
n.p., Берлин
2003
402   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-10

Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
502   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
490   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

The Bulgarian delegation [to The Peace Conference in Paris]
n.p.
1919
386   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-22

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
508   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
310   web book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
309   e-book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
571   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-20

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2016
406   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-12-05

Апостолски Михаило (ред.)
Институт за национална историја, Скопје
1969
476   web book in Macedonian
categories: ·History
added: 2017-11-27

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
743   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-11-21

Караянопулос Йоанис
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София
1992
657   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-10-28

Арнаудов Михаил
Издателство „Български писател“, София
2010
531   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-09-22

Терзич Славенко
Издательство «Вече», Москва
2015
658   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-09-04

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
676   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-29

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next
display all