Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
188   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
104   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
119   web book in English
categories: ·History
added: 2017-01-15

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
127   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
283   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
232   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
327   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
357   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-07-12

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
389   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
344   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
308   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-05-26

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
353   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
370   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-29

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
347   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-21

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
227   web book in English
categories: ·History
added: 2016-01-28

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
435   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
356   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2016-01-03

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
399   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-16

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
346   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-12-12

Anderson David S.
School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas
1993
462   web book in English
categories: ·History
added: 2015-12-11

Валева Елена Любомировна (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2003
228   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-12-06

Никовъ Петъръ
Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII
1922
251   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-04

Андреев Йордан
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1992
496   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-25

Флоря Борис Николаевич
Издательство «Алетейа», СПб.
2000
436   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-11-22

Стателова Елена, Пантев Андрей
Издателство „Просвета", София
1995
389   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-17

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  next
display all