Табаковъ Симеонъ
Печатница „День”, София
1913
1176   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-27

Ризовъ Димитъръ
Печатница на Г. А. Ножаровъ, София
1900
970   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-26

Аржириадесъ П., Лагардъ П.
Дружествена печатница „Заря", Габрово
1902
723   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-24

Министерство на пропагандата (Димо Казасов)
Държавен вестник, София
1944
759   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-07-10

Липатов З.
Госполитиздат, Москва
1941
1187   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2022-06-04

Петров Коле
Скопје
1994
1545   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2021-12-10

Капчевъ Георги Ивановъ
Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ
1916
1906   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-22

Юруковъ Даниилъ
Издава Георги Д. Юруковъ, София
1926
2121   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-03

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
2331   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
2727   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
1425   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Чепреганов Тодор
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Skopje
2015
2219   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-25

Ноевъ П.
Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
2152   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-17

Кораблевъ Василий Николаевич
Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София
1903
2155   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-16

Събралъ Z.
Издание Иванъ Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
2113   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-10

Маренинъ Н.
Придворна печатница (Братя Прошекови), София
1900
2079   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-01-09

Ризов Никола (Дипломатъ)
Книжарница Хр. Олчевъ, София
1909
1256   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Тошевъ Маринъ
Печатница „Добриновъ", София
1943
2234   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Пијаде Моша С.
Култура, Скопје
1949
2215   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Нешић Милутин Д.
Штампарија Д. Натошевића, Нови Сад
1919
1529   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-10-20

Пърличевъ Кирилъ
Издателство Ал. Паскалевъ и Сие, София
1917
1388   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-06

Джидровъ Петъръ
Македонско Студентско Дружество „Вардаръ"
1931
2070   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-04

Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
2300   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
2145   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
2034   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

  1  2  3  4  next
display all