Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
1028   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
1121   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
1002   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Баласчевъ Георги Д. (ред.)
Печатница Глушковъ, София
1911
2029   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
1997   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
2126   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
1241   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
1138   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Издателство "Македония прес", София
1994
1060   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо
Vardar Quaterly, Toronto
1997
985   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
1095   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София
1993
961   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Македонски научен институт
1997
1143   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
1081   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Гришина Р.П. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
1999
1071   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
1072   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
2529   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
2687   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
1741   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Congress of Berlin (1878)
W. Ridgway, London
1885
2252   e-book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Bozhinov Voin, Panayotov L. (ed.)
Bulgarian Academy of Sciences
1978
1194   web book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
1911   gallery in English
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

в-к "Таймс"
София Прес
1983
1104   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

1445   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
1129   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  next
display all