Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
1699   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
1805   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
1103   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
962   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Издателство "Македония прес", София
1994
914   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо
Vardar Quaterly, Toronto
1997
838   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
938   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София
1993
816   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Македонски научен институт
1997
972   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
937   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Гришина Р.П. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
1999
920   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
916   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
2203   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
2370   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
1543   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Congress of Berlin (1878)
W. Ridgway, London
1885
1942   e-book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Bozhinov Voin, Panayotov L. (ed.)
Bulgarian Academy of Sciences
1978
984   web book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Villari Luigi
National Geographic
1912
1655   gallery in English
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

в-к "Таймс"
София Прес
1983
937   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

1244   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
959   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Ронков Яку, Коледаров Петър, Караджова Светлана
1998
934   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1961
2927   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3
display all