Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2012
2488   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-02-16

Mакедонски Наученъ Институтъ, София
Institut Scientifique Macédonien, Sofia
1924
3812   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-11-06

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
2679   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
2520   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
3556   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
2327   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
2294   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
2010
2282   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-07-22

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
2500   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
4211   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
3760   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
3832   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
3582   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
3650   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3821   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
4865   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
3745   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
3807   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
3543   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
4034   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
3767   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
3469   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
3849   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
3843   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
1039   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  next
display all