Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2018
887   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-08-11

Гришина Ритта Петровна (отв. редактор)
Институт славяноведения РАН, Москва
2010
664   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-04-21

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
811   e-book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2017-08-16

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
2597   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
926   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
983   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
634   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
1517   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
1000   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
1331   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
1760   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2002
778   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
1173   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2001
1355   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
1271   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
1349   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
1065   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
1025   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
1684   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2012
1327   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-02-16

Mакедонски Наученъ Институтъ, София
Institut Scientifique Macédonien, Sofia
1924
2192   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-11-06

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1525   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
1408   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
1834   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
1170   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

  1  2  3  next
display all