Гришина Ритта Петровна (отв. редактор)
Институт славяноведения РАН, Москва
2010
261   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-04-21

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
594   e-book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2017-08-16

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
1990   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
638   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
753   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
480   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
1077   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
669   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
891   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
1240   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2001
978   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2002
561   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
808   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
892   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
960   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
895   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
781   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
1337   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2012
1022   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-02-16

Mакедонски Наученъ Институтъ, София
Institut Scientifique Macédonien, Sofia
1924
1794   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-11-06

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1205   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
1069   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
1496   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
889   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
845   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

  1  2  3  next
display all