Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2024
266   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2024-03-20

Милчевъ Петъръ, Каралийчевъ Ангелъ, Чилингировъ Стилиянъ, Стубелъ Йорданъ и др.
Всебългарски съюзъ „Отецъ Паисий”
1943
449   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2024-02-13

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2022
1253   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2023-03-25

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2020
2555   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2020-12-06

Шалапатов Димитър - отг. ред.
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2019
2436   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2019-12-11

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2018
2689   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-08-11

Гришина Ритта Петровна (отв. редактор)
Институт славяноведения РАН, Москва
2010
1876   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2018-04-21

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
1692   e-book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2017-08-16

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
5040   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
2679   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
2293   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
1333   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
3370   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Василев Петър (съст.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2005
144   in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-06-06

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
2095   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
2807   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
3727   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2002
1572   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
2477   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2001
2621   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
2508   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
2617   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
2068   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
1992   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
2949   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

  1  2  3  4  next
display all