Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
1001   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
892   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Спространовъ Евтимъ
Печатница „Новъ Животъ”, София
1924
1464   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-01-25

Крапчевъ Данаилъ В.
А.Д. „Български печатъ”, София
1936
1524   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-18

Вѣстителевъ (Георги Трайчев)
Печатница Б. Зилберъ, София
1904
1755   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-05

Харизановъ Спасъ
Печатница на «Български Гласъ», София
1880
1610   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-02

Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти
София
1924
1513   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-28

Завоевъ Петръ
Печатница „Либерални Клубъ", София
1916
1546   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-21

Троцкий Лев
AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург
2011
1960   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2014-08-22

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
1467   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
723   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
1173   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
1149   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
1801   e-book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Ботевъ Христо
Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София
1940
632   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
639   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
708   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Стояновъ Захари
Книжарница "Новъ свѣтъ", София
1943
658   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.)
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София
1968
835   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
1199   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
593   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
592   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София
1928
567   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Влахов Димитър
Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена
1925
591   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Николов Иван (съст.)
Македония прес, София
1996
597   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  next
display all