Зографски (Охридски) Натанаил
Въ печатницѫтѫ при Асма-алтѫ y Джамлѫ-ханъ, Цариградь
1873
876   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-07-07

Кърничева Менча
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
1007   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-03-12

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ
1902
1059   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-18

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
885   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Бобриковъ Георгій Ивановичъ
Русская Старина, С.-Петербургъ
1912
517   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-26

Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С.
Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ
1912
973   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-23

Попарсов Петър (Вардарски)
Печатница на Бр. Ноневи, Виена
1894
1099   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-10-10

Спировъ Димитъръ А.
Печатница на „Либералний Клубъ“, София
1890
1153   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-22

Михайловъ Иванъ
Македонско дружество «Тодоръ Александровъ», Брюксел
1978
1398   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-10

Gueshoff Ivan Evstratiev
John Murray, London
1915
1042   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2017-07-04

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
1198   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
1260   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
1077   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
1044   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
1214   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
1253   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
1165   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
1011   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Buxton Noel, Buxton Charles Roden
George Allen & Unwin, London
1915
685   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-21

Кусев Методий
Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора
1914
797   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-10

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
692   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
1276   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
1305   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
1516   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
1149   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

  1  2  3  next
display all