Попарсов Петър (Вардарски)
Печатница на Бр. Ноневи, Виена
1894
314   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-10-10

Спировъ Димитъръ А.
Печатница на „Либералний Клубъ“, София
1890
371   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-22

Михайловъ Иванъ
Македонско дружество «Тодоръ Александровъ», Брюксел
1978
414   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-10

Gueshoff Ivan Evstratiev
John Murray, London
1915
352   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2017-07-04

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
475   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
503   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
498   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
416   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
550   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
553   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
526   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
466   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Buxton Noel, Buxton Charles Roden
George Allen & Unwin, London
1915
413   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-21

Кусев Методий
Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора
1914
432   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-10

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
410   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
617   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
701   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
911   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
662   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
542   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
576   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Спространовъ Евтимъ
Печатница „Новъ Животъ”, София
1924
921   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-01-25

Крапчевъ Данаилъ В.
А.Д. „Български печатъ”, София
1936
934   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-18

Вѣстителевъ (Георги Трайчев)
Печатница Б. Зилберъ, София
1904
1111   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-05

Харизановъ Спасъ
Печатница на «Български Гласъ», София
1880
998   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-02

  1  2  3  next
display all