Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
108   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
122   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
336   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
359   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
349   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
319   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Buxton Noel, Buxton Charles Roden
George Allen & Unwin, London
1915
313   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-21

Кусев Методий
Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора
1914
291   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-10

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
303   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
455   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
532   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
745   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
499   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
426   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
477   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Спространовъ Евтимъ
Печатница „Новъ Животъ”, София
1924
733   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-01-25

Крапчевъ Данаилъ В.
А.Д. „Български печатъ”, София
1936
791   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-18

Вѣстителевъ (Георги Трайчев)
Печатница Б. Зилберъ, София
1904
926   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-05

Харизановъ Спасъ
Печатница на «Български Гласъ», София
1880
838   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-02

Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти
София
1924
755   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-28

Завоевъ Петръ
Печатница „Либерални Клубъ", София
1916
787   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-21

Троцкий Лев
AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург
2011
795   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2014-08-22

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
740   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
337   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
527   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

  1  2  3  next
display all