Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатница „Изгрѣвъ“, Кюстендилъ
1902
12   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-18

Благоев Горан, Муцопулос
Българска Национална Телевизия, София
2003
20   video in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2018-02-17

Antoljak Stjepan
Arhivski vjesnik, Zagreb
1989
31   web book in Croatian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-16

Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници)
Просветни преглед, Београд
2005
38   web book in Serbian
categories: ·Textbook
added: 2018-02-16

Лесной (Парамонов) Сергей
Типография: «Омега Пресс», Мелбурн
1956
46   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-14

Лесной (Парамонов) Сергей
Мелбурн
1967
54   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-13

Лесной Сергей
n.p., Берлин
2003
77   web book in Russian
categories: ·History
added: 2018-02-10

Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
93   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
91   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
94   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-04

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
156   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
141   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-28

Тодоров Николай (съст.)
Издателство на Българската академия на науките, София
1988
133   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-25

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
161   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-20

Lilčić Viktor, Iljoska Veneta
Makedonsko nasledstvo, Skopje
1997
173   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета
Македонско наследство, Скопје
1997
192   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
223   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

Krekić Bariša
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma
1972
174   web book in English
categories: ·Geography
added: 2018-01-09

Чилингиров Асен
Българска академия на науките, София
1983
228   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-31

Чилингиров Асен
Берлин
2001
230   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-31

Бобриковъ Георгій Ивановичъ
Русская Старина, С.-Петербургъ
1912
153   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-26

Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С.
Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ
1912
268   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-23

Капчевъ Георги Ивановъ
Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ
1916
250   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-22

The Bulgarian delegation [to The Peace Conference in Paris]
n.p.
1919
257   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-22

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
378   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
211   web book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
198   e-book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
380   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-20

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
223   e-book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-20

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
392   gallery in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-20

Шкорпил Карел
Byzantinoslavica, Praha
1932
257   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-17

Райчевски Стоян
Издателство „Балкани“, София
2004
271   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2017-12-13

Лилић Борислава
Епархија Нишка, Ниш
1998
205   web book in Serbian
categories: ·Geography
added: 2017-12-12

Чилингиров Асен
Интернетно издание, Берлин
2007
252   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2016
272   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2015
275   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Списание «Историческо бъдеще», София
2007
227   e-book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-05

Чилингиров Асен
Вестник «Про и Анти», София
2003
210   e-book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-05

Юруковъ Даниилъ
Издава Георги Д. Юруковъ, София
1926
270   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-03

Dvornik Francis
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey
1970
213   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-12-02

Апостолски Михаило (ред.)
Институт за национална историја, Скопје
1969
311   web book in Macedonian
categories: ·History
added: 2017-11-27

Апостолски Михаило (ред.)
Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд
1970
590   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-11-21

Васильевъ Александръ Александровичъ
Византийскій временникъ, Санкт-Петербургъ
1898
452   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-11-07

Караянопулос Йоанис
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София
1992
529   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-10-28

Dvornik Francis
American Academy of Arts and Sciences, Boston
1956
385   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-10-22

Пандев Константин
Съюз на македонските култ. просветни дружества в България, София
1975
426   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-12

Попарсов Петър (Вардарски)
Печатница на Бр. Ноневи, Виена
1894
418   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-10-10

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Московское книгоиздательство, Москва
1913
379   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-10-07

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Московское книгоиздательство, Москва
1912
396   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-10-01

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Типографія „Т-ва Худож. Печ.“, С.-Петербургъ
1901
366   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-10-01

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ
1903
424   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-09-24

Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ
Изданіе И. В. Райской, С.-Петербургъ
1903
440   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-09-23

Арнаудов Михаил
Издателство „Български писател“, София
2010
421   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-09-22

Спировъ Димитъръ А.
Печатница на „Либералний Клубъ“, София
1890
458   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-22

Шапкаревъ Кузманъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1884
480   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-09-14

Ганчев Добри
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
492   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-13

Михайловъ Иванъ
Македонско дружество «Тодоръ Александровъ», Брюксел
1978
497   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-09-10

Αϊντίν Μουμιν, Χαμδή Ομερ
Εκδοση: «Θρακική Εταιρεία», Κομοτηνή
1997
376   e-book in Greek
categories: ·Textbook
added: 2017-09-10

von Hahn Johann
Verlag von Tendler & Comp., Wien
1868
354   web book in German
categories: ·Itinerary
added: 2017-09-09

Терзич Славенко
Издательство «Вече», Москва
2015
543   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-09-04

Александров Тодор
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1994
498   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-02

Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
464   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-01

Pappas Nicholas C.
Columbia University Press, New York
1981
599   web book in English
categories: ·Article
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
541   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателство Наука и изкуство, София
1972
545   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-23

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
409   e-book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2017-08-16

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
514   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
465   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
496   e-book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-01

Gueshoff Ivan Evstratiev
John Murray, London
1915
404   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2017-07-04

Чилингиров Асен
Булга Медиа, София
2017
511   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-25

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
636   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-09

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
542   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Миланов Емил Александров
Издателство „Cu drag”, Кишинев
2016
756   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-06-03

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
632   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
531   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
453   web book in Greek
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-27

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
517   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-05-11

Утинъ Евгений Исааковичъ
Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ
1879
443   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-05-08

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
568   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
376   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-30

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
438   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
358   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
330   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-25

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
333   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
411   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
445   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-18

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
407   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
487   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-03-19

Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
567   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
431   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-02-05

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
565   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
450   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
463   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань
1989
438   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-01-22

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
430   web book in English
categories: ·History
added: 2017-01-15

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
481   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
452   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
1514   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
390   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
556   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
528   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
553   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
389   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
351   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
542   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
487   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
614   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
515   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
709   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
601   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-22

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
379   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
713   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
609   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
602   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Kuba Ludvík
Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha
1928
575   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-03

Kuba Ludwig
Mosaic Publications, New Delhi
1981
711   web book in English
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-01

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
391   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
856   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
546   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
565   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
769   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
637   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
587   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
582   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-06-20

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
717   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Григорян Эдуард Александрович
Издательство "Айастан", Ереван
1975
839   web book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2016-05-31

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
501   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-05-26

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
520   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
402   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
654   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
978   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
594   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

Пѣевъ Петко
Печатница „Стопанско Развитие", София
1932
698   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-30

Милетичъ Любомиръ
Държавна печатница, София
1913
888   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-29

Чепреганов Тодор
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Skopje
2015
590   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-25

Ташев Спас
Македонска трибуна, Торонто
2012
637   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-04-21

Ноевъ П.
Издание Ив. Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
596   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-17

Кораблевъ Василий Николаевич
Печатница на П. М. Бѫзайтовъ, София
1903
586   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-16

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
547   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-15

Събралъ Z.
Издание Иванъ Лѣсичковъ, Шуменъ
1913
555   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-04-10

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2001
791   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Димов Недялко (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2002
468   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
629   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
713   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
783   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
595   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-03

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
799   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Алексова Блага
Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп
1989
614   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2016-03-28

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
682   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Кондов Константин Н.
630   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
589   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Еремеев Дмитрий Евгеньевич
Издательство «Наука», Москва
1980
322   web book in Russian
categories: ·Geography
added: 2016-02-07

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
339   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
327   web book in English
categories: ·History
added: 2016-01-28

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
617   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
586   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Киселинчева Мария (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1976
688   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-01-22

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
676   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
505   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
662   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Маренинъ Н.
Придворна печатница (Братя Прошекови), София
1900
588   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-01-09

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
576   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
607   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-31

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
630   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-16

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
533   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-12

Anderson David S.
School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas
1993
689   web book in English
categories: ·History
added: 2015-12-11

Пърличев Григор
Български писател, София
1980
604   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2015-12-07

Валева Елена Любомировна (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2003
364   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-12-06

Никовъ Петъръ
Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII
1922
416   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-04

Андреев Йордан
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1992
774   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-25

Флоря Борис Николаевич
Издательство «Алетейа», СПб.
2000
631   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-11-22

Стателова Елена, Пантев Андрей
Издателство „Просвета", София
1995
617   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-17

Ризов Никола (Дипломатъ)
Книжарница Хр. Олчевъ, София
1909
376   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Тошевъ Маринъ
Печатница „Добриновъ", София
1943
625   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Пијаде Моша С.
Култура, Скопје
1949
655   web book in Macedonian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-11-08

Юхас Петер
ИК Огледало, София
2000
367   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-11-07

Kuba Ludvík
Družstevní Práce, Praha
1932
629   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2015-11-04

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1967
453   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-30

Балкански Тодор Георгиев
ИК "Знак 94", Велико Търново
1996
714   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-10-25

Buxton Noel, Buxton Charles Roden
George Allen & Unwin, London
1915
441   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-21

Нешић Милутин Д.
Штампарија Д. Натошевића, Нови Сад
1919
502   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-10-20

Узуновъ Василъ
Книгоиздателство „Родина", София
1928
554   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2015-10-17

Разбойниковъ Aнастасъ Сп.
Министерство на народното просвещение, София
1944
475   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2015-10-16

Кусев Методий
Др. печатница „Свѣтлина", Стара-Загора
1914
460   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-10-10

Јанковић Милица, Јанковић Ђорђе
Музеј града Београда, Београд
1990
680   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2015-10-06

Charles T. Riggs (trans.)
Greenwood Press, Westport, Connecticut
1970
446   web book in English
categories: ·History
added: 2015-09-20

Негово Императорско Величество Султана
Въ печатницата на Вѣстникъ Хакикатъ, Цариградъ
1876
767   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-18

Калицин Мария (прев.)
Издателство Гал-Ико, София
1992
762   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-17

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
368   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Мутафовъ Христо
Печатница „Радикалъ", София
1917
706   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-12

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
451   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Пърличевъ Кирилъ
Издателство Ал. Паскалевъ и Сие, София
1917
481   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-06

Доревъ Панчо, Силяновъ Христо
Костурско Благотворително Братство, София
1937
450   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-05

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
438   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Джидровъ Петъръ
Македонско Студентско Дружество „Вардаръ"
1931
622   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
662   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
650   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
668   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Kunstmann Heinrich
Verlag Otto Sagner, München
1982
726   web book in German
categories: ·History
added: 2015-08-30

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
673   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-08-23

Андрух Светлана Ивановна
Запорожский Государственный Университет, Запорожье
1995
445   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-16

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
739   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Тортика Aлександр Aлександрович
Харьковская государственная академия культуры, Харьков
2006
721   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-12

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
606   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Литаврин Геннадий Григорьевич
Издательство Академии наук СССР, Москва
1960
760   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
699   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
954   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
1091   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
1179   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
858   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Graebner Michael
Rutgers University, New Brunswick
1975
1315   web book in English
categories: ·History
added: 2015-03-31

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
919   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
952   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
709   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
589   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
607   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Лемерль Поль
Изд. «Свое издательство», Санкт-Петербург
2012
832   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-03-06

Димитров Страшимир (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1972
1250   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2015-03-05

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
505   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-02-23

Bobroff Ronald
The Russian Review, 59
2000
617   web book in English
categories: ·Article
added: 2015-02-20

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1976
861   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-02-17

Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2012
876   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-02-16

Смирнов Юрий Иванович
Издательство «Наука», Москва
1974
851   web book in Russian
categories: ·Ethnography
added: 2015-02-06

Киселков Васил Сл.
Печатница „Просвета", Ямбол
1923
853   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-02-05

Шумов Сергей, Андреев Александр (сост.)
Монолит-Евролинц-Традиция, Москва
2002
1005   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-01-31

Божилов Иван
Издателство на Отечествения Фронт, София
1983
994   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-30

Спространовъ Евтимъ
Печатница „Новъ Животъ”, София
1924
970   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-01-25

Mitrovski Boro, Glišić Venceslav, Ristovski Tomo
Međunarodna Politika, Beograd
1971
1004   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-01-24

Филин Федот Петрович
Издательская группа URSS, Москва
2008
938   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-01-17

Павлович П. (съст.)
Издателска къща СТЕНО, Варна
1991
1031   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-15

Тъпкова-Заимова Василка
Издателство на БАН, София
1966
1042   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-01-10

Смирнова Нина Дмитриевна
Издательство «Наука», Москва
2003
986   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-01-03

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1992
1114   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-12-30

Кочанков Николай
Херон Прес, София
2007
986   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-12-04

Mакедонски Наученъ Институтъ, София
Institut Scientifique Macédonien, Sofia
1924
1594   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-11-06

Макарова Ирина Феликсовна
КомКнига, Москва
2005
1139   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-10-26

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1929
1122   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-10-19

Крапчевъ Данаилъ В.
А.Д. „Български печатъ”, София
1936
985   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-18

Вѣстителевъ (Георги Трайчев)
Печатница Б. Зилберъ, София
1904
1178   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-05

Дамяновъ М. К.
Кичевско благотворително братство, София
1938
1111   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-10-04

Харизановъ Спасъ
Печатница на «Български Гласъ», София
1880
1040   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-10-02

Издание на И. К. на Съюза на македонскитѣ емигранти
София
1924
937   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-28

3авоевъ Петъръ
Печатница „Изгрѣвъ", София
1943
951   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-27

Завоевъ Петръ
Печатница „Либерални Клубъ", София
1916
1001   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-09-21

Младеновъ Кирилъ
София
1936
939   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-09-20

Крайничанецъ Иванъ П.
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
900   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-09-16

Illyés Elemér
Hunyadi Öcs. MK., Hamilton, Ontario
1992
1014   web book in English
categories: ·Geography
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Hieronymus Verlag, Neuried
1985
996   e-book in German
categories: ·Linguistics
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Böhlau Verlag, Köln Wien
1975
933   e-book in German
categories: ·Geography
added: 2014-09-14

Duridanov Ivan
Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia
1969
1073   e-book in German
categories: ·Linguistics
added: 2014-09-14

Сквозников Александр Николаевич
Самарская гуманитарная академия, Самара
2010
1108   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-09-06

Асянчинъ Иванъ п. Панайотовъ
Печатница „Пчела", Пловдивъ
1915
881   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-08-25

Милетичъ Любомиръ
Mакедонски Наученъ Институтъ
1925
1003   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-08-23

Троцкий Лев
AHO «Новый Прометей», Санкт-Петербург
2011
1337   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2014-08-22

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1056   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-07-12

Колосков Евгений Андреевич
Институт славяноведения РАН, Москва
2013
1040   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-07-06

Валев(Вълев) Любомир Борисович
Издательство «Наука», Москва
1964
925   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Львов Александр, Мощанский Илья
ООО "БТВ-МН", Москва
2005
925   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-06-28

Томов Лазар
Издателство на Отечествения Фронт, София
1952
975   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2014-06-27

Трайчевъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1941
1082   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-06-08

Косев Константин, Дойнов Стефан
Академично издателство „Марин Дринов", София
2003
916   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-05-30

Гюзелевъ Димитъръ
Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие
1942
936   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2014-05-25

Янишлиевъ Борисъ Д.
Печатница „Съгласие”, София
1934
920   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Хаджидинев Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1960
926   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-24

Стаматовъ Ст.
Дебърско благотвор. братство, София
1938
973   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2014-05-19

Чернодрински Войдан
Печатница „Витоша", София
1928
1091   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2014-05-19

Макушевъ Викентій
Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета
1871
960   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-05-10

Георгиев Владимир
Българска академия на науките, София
1957
1327   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-04-07

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
919   web book in Russian
categories: ·History
added: 2014-04-05

Dumbarton Oaks Research Library
1984
1069   e-book in English
categories: ·History
added: 2014-03-17

Пурковић Mиодраг Ал.
Издање Српске православне епархије за западну Европу, Диселдорф
1975
1214   web book in Serbian
categories: ·Article
added: 2014-03-04

Кочев Иван (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1996
907   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-18

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
999   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
963   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-12

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1013   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Алфаграф
2011
811   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
841   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2014
1106   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
867   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2013
973   e-book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2014-02-11

Чилингиров Асен
Херон Прес, София
2010
953   e-book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2014-02-09

Министерство на Народното Просвѣщение
Държавна печатница, София
1889
1249   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2014-02-07

Бикић Весна
Археолошки Институт, Београд
1994
935   web book in Serbian
categories: ·Archaeology
added: 2014-01-26

Плотникова Анна
Издательство «Индрик», Москва
2004
894   web book in Russian
categories: ·Ethnography
added: 2014-01-05

Гандев Христо
Наука и изкуство, София
1989
561   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-12

Българска академия на науките
Придворна печатница, София
1926
836   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-12-11

Райков Димитър
Македонски Научен Институт, София
1997
483   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-09

Стойков Симеон Л.
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2002
529   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-12-09

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
449   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Минчев Димитър
Македонски Научен Институт — София
1995
852   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-01

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
741   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Димовъ Д. Х.
Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ
1900
795   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-10-17

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
699   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

Венедиктов Г. К. (ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1998
711   web book in Russian
categories: ·History
added: 2013-08-15

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва
2002
748   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-08-01

Петровъ Гьорчо
в-к Право, бр. 20 и 21 (28 и 29)
1902
764   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-07-26

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
2010
752   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-07-22

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
968   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
886   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Miletic Lyubomir
Sofia Press
1987
469   web book in English
categories: ·History
added: 2013-04-25

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
936   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
407   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
687   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Згрипаров Георги Стойчев
Издателство на Отечествения Фронт
1969
385   in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-18

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
672   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
398   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

Teodoroff-Balan A.
Al. Paskaleff & Co. publishers, Sofia
1917
790   web book in English
categories: ·History
added: 2013-02-23

1913
1006   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
517   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
496   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
629   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
657   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

Димитров Христо
Академично издателство „Проф. Марин Дринов", София
1998
676   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-14

Благоевъ Т.Д.
Географско четиво, София
1925
773   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-12-06

Домарадски Мечислав
Наука и изкуство, София
1984
886   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-11-26

Джонев Ангел
Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил
2008
626   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-11-20

Чепреганов Тодор (уредник)
Институт за национална историја, Скопје
2008
1599   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-10-23

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1507   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-09-27

Гешовъ Ив. Ев.
Кооперативна печатница „Гутенбергъ”, София
1916
728   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-09-10

Laqueur Walter (ed.)
Yale University Press. New Haven and London
2001
387   web book in English
categories: ·History
added: 2012-08-31

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1932
675   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Снѣгаровъ Иванъ
Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995)
1924
488   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-05-16

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1989
722   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-04-19

Коледаров Петър
Българска Академия на Науките, София
1979
762   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-21

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
2001
1309   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1983
1349   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1994
1194   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-03-15

в-к "Спортъ"
вестник "Спортъ", София
1942
602   slides in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-03-12

Мутафчиева Вера
Българска Академия на Науките, София
1993
680   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-03-12

Трендафилов Христо
Любезно предоставено от автора
373   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-27

Цейтлин Р.М., Вечерка Р., Благова Э. (ред.)
Русский язык, Москва
1994
3151   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-02-27

Стоянов Стоян, Янакиев Мирослав
Наука и изкуство, София
1976
1404   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-27

Младеновъ Стефанъ, Атанасовъ Тома, Василевъ Ст. П.
Книгоиздателство Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1925
1253   e-book in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-23

Матовъ Христо
Печатница на Георги М. Чомоневъ, София
1910
700   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Каратанасовъ Златко
Костурското Благотворително Братство, София
1935
804   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-22

Страшимировъ Антонъ
Одрински Гласъ, София
1908
685   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-02-22

Дуриданов Иван (гл. ред.)
Българска Академия на Науките, София
1991
1290   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-02-22

Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2011
1590   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-02-09

Шумарев Никола З., и други
Макро студио, София
2010
422   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-02-06

Христовъ Симеонъ
СбНУНК, кн. XI
1894
646   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-02-01

Вацовъ С.
Периодическо списание, кн 19-20
1886
733   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-02-01

Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.)
Главно Управление на Архивите, София
2002
430   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-24

Schramm Percy Ernst
Bernard&Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main
1961
1062   e-book in German
categories: ·History
added: 2012-01-16

Попов Нилъ
Изданіе К. Солдатенкова, Москва
1869
581   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кожухарова Маргарита (съст.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
599   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Македонски Научен Институт, София
795   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Овчаров Николай Димитров
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
389   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Печатница Либерални клубъ, София
1914
578   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Иширковъ Анастасъ
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1915
649   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателство „Септември”, София
1978
330   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1993
642   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Борис Й.
Изд. „Звезди”, София
2001
587   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1985
400   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Занетовъ Гавриилъ
Държавна печатница, София
1918
567   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Матанов Христо
ИФ-94, София
2000
370   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попхристов Георги
Любезно предоставени от внука му Людмил Христов
1953
426   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1981
988   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
1035   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1186   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1965
1031   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1972
1212   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1968
1083   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1964
1179   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1958
1095   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1980
1035   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1954
1015   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1960
1053   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
648   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостолов Стамат
Либра скорп, Бургас
2002
727   e-book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Краљева Христина, Станковиќ Елена, Павловиќ Весна, Кирковска Соња
Министерство за образование и наука на РM, Скопје
2010
980   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко
Табернакул?, Скопје
2006
1434   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо
Табернакул, Скопје
2002
1422   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери
Просветно дело АД, Скопје
2006
1285   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби
Просветно дело АД, Скопје
2006
1273   e-book in Macedonian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2007
321   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2006
316   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2002
329   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Институт славяноведения
Алетейя, Санкт-Петербург
2004
291   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Христо Ботев, София
1993
367   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Войников Димитър Г.
ИК „Коралов и сие”, София
2009
438   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Павловски Јован
Центар за информирање и издавачка дејност "Полог", Тетово
1977
1011   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Мисирков Кръстьо Петков
Главно Управление на Архивите, София
2008
982   e-book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Миљковиќ Ѓорѓе
Пенора, Скопје
2003
726   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрић Срђан
Византолошки институт САНУ, Београд
1997
914   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Государственное Учебно-педагогическое издательство МП РСФСР, Москва
1951
848   e-book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
1906
721   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ивановъ Йорданъ
Държавна печатница, София
1915
618   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Геровъ Найденъ
Дружествена печатница Съгласие, Пловдивъ
1895
873   e-book in Bulgarian
categories: ·Dictionary
added: 2012-01-14

Баласчевъ Георги Д. (ред.)
Печатница Глушковъ, София
1911
531   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Ристовски Блаже (гл. ред.)
Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопjе
2009
876   e-book in Macedonian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Българо-мохамеданската дружба „Родина” въ гр. Смоленъ
Печатница Христо Г. Дановъ, Пловдивъ
1939
526   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Петров Петър Хр. (съст.)
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1994
516   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Хайтов Николай
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1983
421   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Skok Petar
Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb
1971
1007   e-book in Croatian
categories: ·Dictionary
added: 2012-01-14

Шклифов Благой, Шклифова Екатерина
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2003
624   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий Матвеевич
Лито-Типографія Т-во „Умидъ”, Казань
1918
1007   e-book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Цветкова Бистра (съст.)
Наука и изкуство, София
1981
550   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Хайтов Николай, Дичев Славчо
Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив
1985
396   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Колев Николай
Наука и изкуство, София
1987
523   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Наука и изкуство, София
1987
437   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Жефаровичъ Христофоръ, Месмер Тома
Приредио Др. Динко Давидов
1972
830   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиков Иван
Издателство към Частен колеж „Тракия”, Стара Загора
1995
452   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ, Агура Д. Д.
СбНУНК, кн. IX
1893
633   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
Култура, Скопије
2000
535   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
Наука и изкуство, София
1970
444   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетич Любомир
Наука и изкуство, София
1987
562   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Нешри Мехмед
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
436   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Разбойниковъ Анастасъ Сп.
Тракийски Наученъ Институтъ, София
1940
369   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ангелов Ангел Петков
Народно читалище "Отец Паисий", с. Мечка
1968
345   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонов Трифон
Държавен архив, Русе
1992
331   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Екзарх Йоан
Наука и изкуство, София
1981
386   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Попстоилов Антон
Българска Академия на Науките, София
1979
343   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Ботевъ Христо
Книжарница „Новъ Свѣтъ”, София
1940
364   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Щабъ на Армията - Военно-историческа комисия
Държавна печатница, София
1935
436   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак
1929
322   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Библиотека 48
2001
431   web book in Bulgarian
categories: ·Fiction
added: 2012-01-14

Узунова Красимира, Маджаров Панайот
ИЕФЕМ-БАН, София
2011
334   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Инджов Никола
Любезно предоставено от автора
1998
358   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Петков Илия Стефанов
1981
367   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Шишманов Димитър
Пони, София
2001
385   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Баш Клисе"
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2003
365   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Величков Петко (съст.)
Издателство Хр. Г. Данов, Пловдив
1976
422   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Етакчиев Хараламби
ИК „Коралов и сие”, София
2004
373   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
ИК „Ваньо Недков”, София
2007
305   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2001
397   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Маджаров Панайот
П&П Славейкови, София
1998
351   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Тракийска фондация „Капитан Петко войвода”
1992
347   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Славков Илия, Димитрова Боряна
Издателство на Отечествения Фронт, София
1989
398   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Трифонова Цвета (съст.)
2006
382   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шапкаревъ Кузманъ
СбНУНК, кн. VIII-IX
1894
422   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
390   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Делчев Гоце
Българска академия на науките, София
1967
416   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Иречек Константин
Наука и изкуство, София
1978
448   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стояновъ Захари
Книжарница "Новъ свѣтъ", София
1943
388   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дуйчев Иван
Издателска къща „Вяра и култура”, София
1990
367   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Селищев Афанасий
Македонского Научного Института, София
1931
652   web book in Russian
categories: ·History ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Ангелов Димитър
Наука и изкуство, "Векове", София
1971
383   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Наука и изкуство, София
1981
332   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарова Теофана
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
404   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Крайчов Тоне
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
415   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.)
Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София
1968
382   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Червенков Вълко, Коларов Васил, Колев Светослав, Луканов Карло, Велев Л., Козовски Ф., Поптомов Владимир
Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София
1951
372   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Христов Христо (ред.), Янков Георги (съст.)
Наука и изкуство, София
1989
346   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Рашева-Божинова Венета
Издателство на Отечествения фронт, София
1976
315   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Гоцев Славе
Издателство на Отечествения фронт, София
1988
339   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кондарев Н.
Издателство на Бълг. Работническа Партия (Комунисти), София
1946
394   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Александров Г.Ф. и др.
Издателство на Българската Комунистическа Партия, София
1950
381   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Маренинъ Н.
Печатница “Воененъ Журналъ”, София
1902
345   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Грозданова Елена, Андреев Стефан
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
516   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Барбаръ Отонъ
Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София
1923
422   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Попов Георги, Джонов Кръстьо
Издателство на Отечествения фронт, София
1969
443   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Червенков Вълко, Коларов Васил, Димитров Станке (Марек), Колев Светослав, Луканов Карло, Димитров Георги
Издателство нa Българскaтa Комунистически Пaртия, София
1950
349   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Попов Александър
Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена
1935
408   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динков Кирил
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
371   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Димитров Божидар
2001
410   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Клайнер Блазиус
Издателство на БАН
1977
442   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ваклинов Станчо
Издателство Наука и изкуство, София
1977
508   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
2006
447   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

462   video in English
categories:
added: 2012-01-14

369   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

482   video in Serbian
categories:
added: 2012-01-14

371   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

374   video in Bulgarian
categories:
added: 2012-01-14

Матов Христо (Дримколов)
Печатница „Просвѣщение”, София
1897
701   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Матанов Христо
Наука и изкуство, София
1986
382   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фехеръ Геза
Издателство „Литературен форум”, София
2000
384   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК “Знак ‘94”, Велико Търново
1996
322   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Трифонов Стайко
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1989
325   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бешевлиев Веселин
Издателство на Отечествения фронт, София
1981
408   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Михайлов Емил
Университетско издателство „Климент Охридски”, София
1990
628   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ђерић Василије
Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци
1922
761   e-book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1931
1014   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1871
956   web book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1872
867   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Државна штампарија, у Београду
1877
861   e-book in Serbian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Милојевић Милош С.
Штампарија код " Св . Саве ", Београд
1881
366   e-book in Serbian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Цвијић Јован
Београд
1922
964   e-book in Serbian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
339   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Апостоловски Иван
Македонски преглед, Год. V, кн. 3
1929
353   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Бояджиев Христо
1991
337   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милетичъ Любомиръ
СбНУНК, кн. XIII
1896
388   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Македонска библиотека № 1
1923
359   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Сурин Н.
Македонски Преглед, Год. III, Кн. 3
1927
377   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте
Известия на държавните архиви, София
1992
355   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Патеров Илия Г., Темчев Наум, Илиев Дамян
Издание на Загорицкото дружество “Илинден”, София
1930
346   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Лозанчев Анастас
Известия на Института за българската история, т. 6
1956
391   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лазаров Кръстю
ЦДА, ф. 1932 к, оп. 1, а. е. 130
1952
328   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Иванов Йордан
1934
334   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Христов Христо
1964
308   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чучков Христо
Печатница Глушковъ, София
1929
313   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Комитет за изучаване българските земи, София
1919
748   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Русински Никола Петров
1902
305   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Трайчев Георги
Печатница “Родопи” Т. Клисаров, София
1928
316   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Влахов Димитър
Библиотека Балканска Федерация, № 1, Виена
1925
334   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
344   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Галчев Илия
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
398   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Пириватрич Сърджан
ИК „Агата-А”, София
2000
366   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Каранов Ефрем
Издателство на Отечествения Фронт, София
1991
329   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Ципушевъ Коце
Книжарница “Св. Климентъ”, София
1943
395   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Лихачёв Дмитрий Сергеевич
Издательство «Наука», Ленинград
1986
374   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Мутафчиев Петър
Издателство на БАН, София
1987
381   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
Издателство Наука и изкуство, София
1970
400   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1985
311   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Георгиев Емил
Държавно издателство "Народна просвета", София
1980
366   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Фол Валерия (съст.)
Изд. на ЦК на ДКМС, София
1987
309   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Иванова Кл., Николова Св. (съст.)
Агата-А, София
1995
396   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Тодорова Зденка
Македония прес, София
388   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Виноградов Владилен Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2002
326   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1972
348   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1971
402   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Златарски Васил Н.
Наука и изкуство, София
1970
378   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Кѫнчовъ Василъ
Българско Книжовно Д-во, София
1900
552   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Издателство "Македония прес", София
1994
313   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Георгиев Величко
Македонския Научен Институт, София
2000
284   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо
Vardar Quaterly, Toronto
1997
287   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Николов Тома
Издателство на Отечествения фронт, София
1989
354   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Балкански Тодор
ИК "Знак’94", Велико Търново
1997
358   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Порязов Делчо
вестник Тракия
2008
417   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Орманджиева Каля Мих.
Крайгранична искра
1996
353   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Христов Христо
Исторически Преглед, кн. 4
1983
430   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Брашнаров Панко, Шатев Павел
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
2005
399   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Ташев Спас
349   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Билярски Цочо, Пасков Илия
сп. Векове, год. 3, н. 1
1989
423   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Гарашанин Илия, Милоевич Милош, Новакович Стоян
Глобус 91, София
1999
335   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Издателска къща Стрелец, София
1994
397   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Радев Симеон
Народна култура, София
1993
358   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Широкорад Александр Борисович
Издательство «Аст» , Минск
2000
313   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бояджиев Стоян
Македония Прес, София
1996
381   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Николов Иван (съст.)
Македония прес, София
1996
345   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Шатев Павел
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
306   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличев Кирил
Книгоиздателство "Ал.Паскалев и С-ие", София
1918
346   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

523   gallery in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Петров Петър, Темелски Христо
Македонски Научен Институт, София
2003
386   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петров Петър
Македонския Научен Институт, София
1994
354   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", София
1993
266   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Яворов Пейо
Вестник "Свобода или смърт"
1903
420   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Галчин Петър
Македонски Преглед, бр. 1, 2
2002
295   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Издание на Илинденската Организация, София
1943
321   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илиев Красимир
1992
424   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Кънчов Васил
1900
956   gallery in Bulgarian
categories: ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Издание на Илинденската Организация, София
1933
333   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Дойнов Дойно
Издателство на БАН, София
1979
336   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Чалъковъ Недѣлчо Н.
Модерна печатница, Пловдивъ
1930
353   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Бацаров Никола
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
275   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски научен институт
1997
341   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Стаменов Митре
Издание на ВМРО-СМД, София
1993
325   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Научен Институт, София
392   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

колектив на МНИ
Македонския Научен Институт, София
2002
331   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Кремен Михаил
Военно издателство, София
1982
372   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Македонско дело, Скопје
2000
474   web book in Macedonian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.)
Македонски Научен Институт, София
1999
340   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Андрейчин Любомир
Държавно издателство "Народна просвета", София
1986
364   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Станев Камен
ВМРО - Младежка Организация “Заличена”
319   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Палешутски Костадин
Издателство на БАН, София
1983
272   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Николов Коста
ИК "Коралов", София
2001
305   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Църнушанов Коста
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София
1992
345   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Фондация "Карнеги"
Фондация "Свободна и демократична България", София
1995
358   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Венелинъ Юрій
Типографія Императорской Россійской Академіи, С. Петербургъ
1840
681   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Талев Илия
Издателство "Ибис", София
2005
620   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стойков Стойко
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2002
434   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Вълчев Ангел
Издателство на Отечествения фронт, София
1973
413   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва-Ленинград
1948
314   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Шоповъ Атанасъ
Търговска Печатница, Пловдивъ
1895
597   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Салгънджиевъ Стефанъ K.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1906
531   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ
1907
660   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Шишковъ Стою Н.
Централна печатница на Ед. Дионне, Пловдивъ
1885
550   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Гришина Р.П. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
1999
295   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
325   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК „Синева", София
2002
348   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Михајлов Иван
Се издава за прв пат, Скопjе
1997
289   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Кочев Иван, Александров Иван, Кронщайнер Ото
Македонския Научен Институт, София
1993
375   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Михайлов Иван
ИК “Витатон”, Пещера
1996
334   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Илчев Иван
Наука и изкуство, София
1990
343   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Татарчев Христо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София
1996
335   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Силянов Христо
Български писател, София
1984
377   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Пози Анри
Планета-7, София
1992
339   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Караманджуков Христо Ив.
Издателство на Отечествения фронт, София
1986
300   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Македонски Христо
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
352   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Вайнгад Густав
Издателство "Рива"
1998
498   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Цветков Пламен С.
Глобус 91, София
1999
392   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Марков Георги
Наука и изкуство, София
1989
365   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Макензи Джорджина М., Ърби Аделина П.
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
457   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Баждаров Георги
Институт "България - Македония", София
2001
365   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Яворов Пейо К.
1904
340   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

1907
1110   web book in English
categories: ·Article ·Itinerary ·Photo
added: 2012-01-14

Дончевъ Каранъ Редакторъ
1942
891   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Sonnichsen Albert
1909
1070   gallery in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Илинденска организация - София, Ilinden organization - Sofia
1927
772   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

1293   gallery in German
categories: ·Ethnography ·Map
added: 2012-01-14

Weiss-Bartenstein Walter
Dieterichische Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1913
571   gallery in German
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Corey Herbert
National Geographic
1917
539   gallery in
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Radivojevic Todor
Knizarnica Gece Kona, Beograd
1927
655   gallery in Serbian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Jena Leonhard
Jena: G. Fischer
1927
616   gallery in German
categories: ·Itinerary ·Photo
added: 2012-01-14

Dedijer Jevto
Srpska Knjizhevna Zadruga, k. 154, Beograd
1903
600   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

Wendel Hermann
Frankfurter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main
1922
593   gallery in German
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Sebright Georgina, Irby Adelina
Daldy, Isbister & co., London
1877
556   gallery in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Vivian Herbert
Grant Richards, London
1904
704   gallery in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Boissonnas Frédéric
Éditions d`art Boissonnas, Genève
1919
626   gallery in French
categories: ·Itinerary ·Photo
added: 2012-01-14

Марковъ Стоянъ
Печатница „Зора”, Ломъ
1944
530   e-book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Giannelli Ciro, Vaillant André
Institut d’Études slaves de l’Université de Paris
1958
1191   e-book in French
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Malingoudis Phaedon
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden
1981
1162   web book in German
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Todorov Kosta
1943
670   e-book in English
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Faveyrial Jean-Claude
Dukagjini Balkan Books, Peja
2001
766   e-book in French
categories: ·History
added: 2012-01-14

Christoff Athanasious Toleff
Kansas City, Kan
1919
803   e-book in English
categories: ·History ·Geography
added: 2012-01-14

Weigand Gustav
Johann Ambrosius Barth, Leipzig
1894
731   e-book in German
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Walshe Douglas
John Lane, London and New York
1920
728   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Vopicka Charles
Rand McNally. Chicago
1921
785   e-book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Tsanoff Vladimir
Sofia
1919
657   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Stephanove Constantine
Paul Haupt, Berne
1919
795   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Spencer Edmund
Colburn & Co., London
1851
819   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Setton-Watson R. W.
E.P. Dutton, New York
1918
648   e-book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Blunt Fanny Janet Lady, Lane-Poole Stanley
John Murray, London
1878
1200   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Popovic Pavle
The Near East, London
1916
786   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Blunt Fanny Janet Lady, Lane-Poole Stanley
John Murray, London
1878
693   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Müller Joseph
Prag J.G. Calve’sche Buchhandlung
1844
787   e-book in German
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Monroe Will
The Page company, Boston
1914
685   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Mischeff Dimitar N.
Libraire Centrale des nationalités, Lausanne
1919
1091   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Mischeff Dimitar N.
Pochon-Jent & Bühler, Berne
1917
713   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Salisbury Supply Co., Printers, London
1918
624   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Logio George
William Heinemann, London
1919
492   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Leger Louis
Maisonneuve, Paris
1913
544   e-book in French
categories: ·History
added: 2012-01-14

Knight Edward Frederick
J.B. Millet Company, Boston and Tokyo
1910
593   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Vaka Demetra (Keneth-Brown)
Houghton, Mifflin and Co., Boston and New York
1917
555   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Kanitz Felix Philipp
Librairie Hachette et Co., Paris
1882
863   e-book in French
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Jaekel Blair
L. C. Page and company, Boston
1910
600   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Goff A., Fawcett Hugh Alderson
John Lane, London, New York
1921
557   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Gladstone William
Lovell, Adam, Wesson & Co., New York and Montreal
1876
527   e-book in English
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Smith Francis Hopkinson
Houghton, Mifflin and Co., Boston and New York
1892
547   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Eliot Charles
Edward Arnold
1908
536   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

de Bazancourt Baron
Librairie D’Amyot, Paris
688   e-book in French
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Macdonald John, M.A
T.C. & E.C. Jack, London
1913
558   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Curtis William
Fleming H. Revell company, Chicago
1903
635   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Crawfurd-Price W.
Laurie, London
1914
615   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Crawfurd-Price W.
Simpkin, Marshall Hamilton, Kent & Co., London
1915
520   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Conway Agnes
Robert Scott, London
1917
1442   e-book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Chekrezi Constantine
Macmilan, New York
1919
632   e-book in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Buxton Noel
The Macmillan company, New York
1913
487   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Buxton Charles
T. Fisher Unwin, London
1909
515   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Congress of Berlin (1878)
W. Ridgway, London
1885
517   e-book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Berard Victor
Librairie Armand Colin, Paris
1904
550   e-book in French
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Bath John Alexander Thynne (The Marquis of Bath)
MacMillan, London
1880
584   e-book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

MacDermott Mercia
The Journeyman Press, London & West Nyack
1978
335   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Filov Bogdan
Libraire Félix Alcan, Paris
1922
780   e-book in French
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Kaufman Nikolai
Ethnologie française, Tome XXXV
2001
747   e-book in French
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Parlitcheff C.
Al. Pascalew, Sofia
1917
504   e-book in French
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

de Hilendar Paisij
2004
619   e-book in French
categories: ·History
added: 2012-01-14

Silianoff Eugène
Confluences, N° 13
1994
692   e-book in French
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Silianoff Eugène
Confluences, N° 8
1993
710   e-book in French
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Stamov Stefan
Icomos, vol. 15-16
1975
713   e-book in French
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Kazakov Emil
Hérodote, N° 106
2002
690   e-book in French
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Mintschew Ivan Mikhailov
Librairie centrale des nationalités, Lausanne
1918
564   e-book in French
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Dotation Carnegie pour la Paix Internationale
1914
571   e-book in French
categories: ·History
added: 2012-01-14

Prpic George J.
Twayne Publishers. A division of G. K. Hall & Co., Boston
1978
258   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Vasmer Max
Zentral Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig
1970
493   web book in German
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Cassens David E.
Illinois Historical Journal, Vol. 84
1991
417   web book in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Papasissis Themistokles
Heinrich Bär, o.J., Berlin
1959
372   web book in German
categories: ·History
added: 2012-01-14

Rizoff Dimitar
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
386   web book in German
categories: ·History
added: 2012-01-14

Rizoff Dimitar
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
318   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Rizoff Dimităr
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
360   web book in French
categories: ·History
added: 2012-01-14

Macartney C. A.
League Of Nations Union, London
1931
301   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ризовъ Димитъръ
Königliche Hoflithographie, Hof-Buch- und -Steindruckerei Wilhelm Greve, Berlin
1917
408   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Wilhelmy Herbert
Mitteilungen des Reichsamts für Landesaufnahme, Nr. 3, Berlin
1938
481   web book in German
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Paunkovski Vladimir, Tashev Spas, Mladenov George
International Institute for Macedonia
268   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Haucke Kurt
Gauverlag Bayreuth
1943
376   web book in German
categories: ·History
added: 2012-01-14

Bozhinov Voin, Panayotov L. (ed.)
Bulgarian Academy of Sciences
1978
344   web book in English
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Vacalopoulos Αpostolos Ε.
Institute for Balkan studies, Θεσσαλονικη
1973
355   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Königlich Bulgarischen Konsulat zu Berlin
Verlag von Georg Stilke, Berlin
352   web book in German
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Tashev Spas
International Institute for Macedonia, Sofia
1998
306   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Mitev Trendafil
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
284   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Tashev Spas
251   web book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14