Стойков Симеон Л.
Фондация "Баш клисе", Свиленград
2002
394   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-12-09

Попстоянов Коте
Издателство на Отечествения Фронт, София
1988
338   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2013-12-09

Минчев Димитър
Македонски Научен Институт — София
1995
542   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-12-01

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1946
543   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-11-05

Димовъ Д. Х.
Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ
1900
587   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-10-17

Анастасов Юрдан (ред.)
Македонски Научен Институт, София
1945
512   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-10-16

Венедиктов Г. К. (ред.)
Институт славяноведения и балканистики, Москва
1998
521   web book in Russian
categories: ·History
added: 2013-08-15

Бернштейн Самуил Борисович
Институт славяноведения, Москва
2002
512   web book in Russian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-08-01

Петровъ Гьорчо
в-к Право, бр. 20 и 21 (28 и 29)
1902
596   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-07-26

Никифоров К.В. (отв. ред.)
Институт славяноведения, Москва
2010
564   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-07-22

Брейлсфърд Хенри Ноел
Институт „България – Македония“, София
2013
716   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-06-19

Манджуков Петър Георгиев
Федерация на анархистите в България, София
2013
640   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-06-18

Miletic Lyubomir
Sofia Press
1987
362   web book in English
categories: ·History
added: 2013-04-25

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
755   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2013-04-18

Цанов Страшимир
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
319   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2013-04-18

Пановъ Киро
Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ
1937
496   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2013-03-20

Згрипаров Георги Стойчев
Издателство на Отечествения Фронт
1969
300   in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-18

Игнатов Асен
Аргес, София
1991
448   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-03-14

Коруев Петър
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
297   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2013-03-11

Teodoroff-Balan A.
Al. Paskaleff & Co. publishers, Sofia
1917
610   web book in English
categories: ·History
added: 2013-02-23

1913
753   gallery in Bulgarian
categories: ·History ·Map
added: 2013-01-25

Pinson Mark
Middle Eastern Studies, Vol. 11, No 2
1975
418   web book in English
categories: ·Article
added: 2013-01-25

Traikov Vesselin
Sofia Press
1977
404   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2013-01-24

Дамянов Игор
Военно издателство, София
1992
441   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-24

Даневъ Стоянъ
Печатница "Балканъ", София
1922
460   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2013-01-17

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  next
display all