Калицин Мария (прев.)
Издателство Гал-Ико, София
1992
840   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-17

Баласчевъ Георги
Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София
1897
411   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-13

Мутафовъ Христо
Печатница „Радикалъ", София
1917
791   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-12

Бадевъ Йорданъ
Министерство на народното просвѣщение, София
1943
492   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-09-07

Пърличевъ Кирилъ
Издателство Ал. Паскалевъ и Сие, София
1917
521   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-06

Доревъ Панчо, Силяновъ Христо
Костурско Благотворително Братство, София
1937
494   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-05

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
483   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Джидровъ Петъръ
Македонско Студентско Дружество „Вардаръ"
1931
698   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
742   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
737   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
741   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Kunstmann Heinrich
Verlag Otto Sagner, München
1982
808   web book in German
categories: ·History
added: 2015-08-30

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
745   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-08-23

Андрух Светлана Ивановна
Запорожский Государственный Университет, Запорожье
1995
485   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-16

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
813   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Тортика Aлександр Aлександрович
Харьковская государственная академия культуры, Харьков
2006
790   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-12

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
684   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Литаврин Геннадий Григорьевич
Издательство Академии наук СССР, Москва
1960
836   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
777   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
1035   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
1172   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
1257   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
902   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Graebner Michael
Rutgers University, New Brunswick
1975
1386   web book in English
categories: ·History
added: 2015-03-31

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
962   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  next
display all