Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
1998   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
2195   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
2054   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-22

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
1093   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
2294   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
2381   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
2096   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Kuba Ludvík
Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha
1928
2132   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-03

Kuba Ludwig
Mosaic Publications, New Delhi
1981
2841   web book in English
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-01

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
1220   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
2980   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
1855   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Иванов Сергей Аркадьевич
Языки славянской культуры, Москва
2003
2030   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-12

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
2468   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Чилингиров Асен
От извора, София
2016
2022   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Чилингиров Асен
Херон Прес, Берлин
2015
2013   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-06-21

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
2005   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-06-20

Трифуноски Јован Ф.
Штампа „Цицеро", Београд
1995
2595   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-06-11

Григорян Эдуард Александрович
Издательство "Айастан", Ереван
1975
3071   web book in Russian
categories: ·Dictionary
added: 2016-05-31

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Рукописные памятники Древней Руси», Москва
2009
1738   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-05-26

Шемякин Андрей Леонидович (отв. ред.)
Издательство «Индрик», Москва
2009
1894   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-17

Коруновић Момир
сборни цитати
1925
1361   web book in Serbian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-05-06

Острогорски Георгије (ур.)
Византолошки институт САНУ, Београд
1955
2518   e-book in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Институт за история
Българска Академия на Науките, София
1974
3311   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-05-04

Софийски Мелетий
Книгопечатница на А. Минасіана, Цариградъ
1872
2088   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-05-02

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all