Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань
1989
870   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-01-22

Boba Imre
Mouton, The Hague
1967
956   web book in English
categories: ·History
added: 2017-01-15

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
931   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
971   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
2597   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
865   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
1229   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
1149   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
1181   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
865   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
841   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
1131   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Petrovici Emil (redactor responsabil)
Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna, Bucureşti
1958
926   web book in Romanian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-11-08

Флоря Борис Николаевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
2001
983   web book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-09-05

Илиев Георги
Електронен ресурс
2016
840   e-book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-09-02

Врионис Спирос
Издателство Парадигма, София
1999
1142   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-23

Váňa Zdeněk
Orbis Publishing, London
1983
1114   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2016-08-22

Шкундин Григорий Давидович
Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София
2007
594   web book in Russian
categories: ·History
added: 2016-08-17

Икономовъ Тодоръ
Скоро-печатницата на в. „Славянинъ", Руссе
1883
1290   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-08-13

Вайгандъ Густавъ
Издание на П. Хр. Генковъ, Варна
1899
1245   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-10

Гандевъ Христо
Издателство „Българска книга", София
1943
1100   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-08-06

Kuba Ludvík
Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha
1928
1063   web book in Czech
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-03

Kuba Ludwig
Mosaic Publications, New Delhi
1981
1488   web book in English
categories: ·Ethnography
added: 2016-08-01

Козарова Папани
Издателство "Петекстон", София
2007
634   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-29

Св. Синодъ на Българската църква
Кооп. Печат. Д-во „Гутенбергъ", София
1913
1517   slides in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-07-28

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  next
display all