Утинъ Евгений Исааковичъ
Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ
1879
1880   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-05-08

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
1867   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
1525   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-30

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
1789   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
1750   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
1335   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-25

Струкова Ксения Леонидовна
Институт славяноведения РАН, Москва
2004
1455   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-04-22

Lang David Marshall
Thames and Hudson, London
1976
1677   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-22

Miller Marshall Lee
Stanford University Press, Stanford, California
1975
1597   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-18

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
1581   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
1936   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-03-19

Чириковъ Евгений Николаевичъ
Изд. „Московское книгоиздательство", Москва
1913
1602   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-02-05

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
1562   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-02-05

Димитров Емил Ив. (ред.)
ИК Славика, София
1999
1908   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-02-03

Иванов Веселин Н. (прев.)
Книгоиздателство Зограф, Варна
1997
1511   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-31

Панова Росица (прев.)
Издателство "Наука и изкуство", София
1994
1586   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-01-25

Халиков Альфред Хасанович (отв. ред.)
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Казань
1989
1517   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-01-22

Пиленко Александр Александрович
Изданіе газеты «Вечернее время», С.-Петербуръ
1913
1588   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-01-10

Гюзелев Васил
Държавно издателство „Народна просвета", София
1985
1822   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-01-08

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2016
3768   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-12-28

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
1429   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
2086   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
1969   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
1990   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
1478   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all