Αϊντίν Μουμιν, Χαμδή Ομερ
Εκδοση: «Θρακική Εταιρεία», Κομοτηνή
1997
1467   e-book in Greek
categories: ·Textbook
added: 2017-09-10

von Hahn Johann
Verlag von Tendler & Comp., Wien
1868
1366   web book in German
categories: ·Itinerary
added: 2017-09-09

Терзич Славенко
Издательство «Вече», Москва
2015
1483   web book in Russian
categories: ·History
added: 2017-09-04

Александров Тодор
Издателство "Знание" ООД, Стара Загора
1994
1523   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-02

Панайотов Любомир, Дойнов Дойно, Минцев Димитър (ред.)
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
1977   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-09-01

Pappas Nicholas C.
Columbia University Press, New York
1981
1535   web book in English
categories: ·Article
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателска къща »Анубис«, София
1998
1570   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-29

Дуйчев Иван Симеонов
Издателство Наука и изкуство, София
1972
1555   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-08-23

Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др.
elibrary.ru
2017
1119   e-book in Russian
categories: ·Journal, compilation
added: 2017-08-16

Бешевлиевъ Веселинъ
Придворна печатница, София
1932
1540   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-14

Пикио Рикардо
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София
1993
1394   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-02

Таlev Ilya
Verlag Otto Sagner, München
1973
1416   e-book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-08-01

Gueshoff Ivan Evstratiev
John Murray, London
1915
1384   web book in English
categories: ·The participants speak
added: 2017-07-04

Тютюнджиев Иван Асенов, Павлов Пламен Христов
Издателство Correct 044, Велико Търново
1992
1834   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-06-09

Гешовъ Иванъ Евстратиевъ
Издание на Централното Бюро на Народната Партия, София
1914
1574   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-06-06

Миланов Емил Александров
Издателство „Cu drag”, Кишинев
2016
1947   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2017-06-03

Радонов Крум Георгиев
Държавно военно издателство, София
1973
1716   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2017-05-29

Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
1400   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
1512   web book in Greek
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-27

Джонев Ангел Симеонов
Издателство „Фабер“, В. Търново / Кюстендил
2016
1478   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2017-05-11

Утинъ Евгений Исааковичъ
Типографія М. Стасюлевича, С.-Петербургъ
1879
1632   web book in Russian
categories: ·Itinerary
added: 2017-05-08

Шатевъ Павелъ П.
Печатница „Съгласие“, София
1936
1639   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2017-05-06

Barker Elisabeth
Greenwood Press Publishers, Westport, Connecticut
1980
1321   web book in English
categories: ·History
added: 2017-04-30

Институт за история при БАН
Българска академия на науките, София
1968
1572   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-04-30

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
1563   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all