Доревъ Панчо, Силяновъ Христо
Костурско Благотворително Братство, София
1937
364   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-09-05

Кусев Методий
Печатница „Гражданинъ", София
1913
346   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-04

Джидровъ Петъръ
Македонско Студентско Дружество „Вардаръ"
1931
498   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-04

Ачковъ Георги Т.
Печатница „Розова Долина", София
1923
534   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-09-02

Костакевъ К.
Печатница А. Б. В., София
1941
517   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-09-01

Дирекция на печата
М-ство на информацията и на изкуствата, София
1947
540   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2015-08-31

Kunstmann Heinrich
Verlag Otto Sagner, München
1982
553   web book in German
categories: ·History
added: 2015-08-30

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
560   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-08-23

Андрух Светлана Ивановна
Запорожский Государственный Университет, Запорожье
1995
373   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-16

Шапкаревъ Климентъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1934
622   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-08-13

Тортика Aлександр Aлександрович
Харьковская государственная академия культуры, Харьков
2006
602   web book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2015-08-12

Новине Србске
Државна штампарија, Крагујевац
1841
467   gallery in Serbian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-07-30

Литаврин Геннадий Григорьевич
Издательство Академии наук СССР, Москва
1960
631   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
A. Rosseels Printing, Louvain
1965
570   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-07-26

Михайловъ Иванъ
Tipografico «Pliniana», Selci, Perugia
1958
798   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-06-30

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
945   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Млада Македонска Книжовна Дружина
Печатница на Ив. Даскалов, Софиа
1892
1050   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2015-04-18

Apostolski Mihailo, Popovski Jovan
NIP „Narodna Zadruga", Skopje
1964
787   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2015-04-06

Graebner Michael
Rutgers University, New Brunswick
1975
1203   web book in English
categories: ·History
added: 2015-03-31

Влахов Густав
Радио-телевизија, Скопје
1968
833   web book in Macedonian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2015-03-27

Франговъ Петкo
Читалище „Селски Трудъ”, с. Бѣла Черкова
1880
821   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-25

Баждаровъ Георги
Печатница П. Глушковъ, София
1923
558   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-24

Тошевъ Андрей
Народна библиотека, София
1941
474   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-20

Баждаровъ Георги
Македонски наученъ институтъ, София
1926
520   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2015-03-12

Лемерль Поль
Изд. «Свое издательство», Санкт-Петербург
2012
695   web book in Russian
categories: ·History
added: 2015-03-06

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all