Шалапатов Димитър (ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2006
462   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-06

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2012
567   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-05

Шалапатов Димитър (отг. ред.)
Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково
2015
603   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-04

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
448   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-03

Илинденска огранизация
Илинденска огранизация, София
1927
675   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2016-04-01

Алексова Блага
Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп
1989
432   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2016-03-28

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
461   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Кондов Константин Н.
443   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-13

Орманджиевъ Иванъ (съст.)
Печатница „Родопи" на Тод. Клисаровъ, София
1929
433   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-02-11

Еремеев Дмитрий Евгеньевич
Издательство «Наука», Москва
1980
239   web book in Russian
categories: ·Geography
added: 2016-02-07

Beaman Ardern Hulme
Frederick Warne & Co., New York
1895
257   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-31

James Lionel
Small, Maynard and Co, Boston
1913
261   web book in English
categories: ·History
added: 2016-01-28

Димитров Димитър
Би Би Си, Лондон
1994
446   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-25

Поповъ Иорданъ
Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ
1931
427   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-24

Киселинчева Мария (прев.)
Издателство на Отечествения Фронт, София
1976
492   web book in Bulgarian
categories: ·Itinerary
added: 2016-01-22

Цветкова Бистра
Книгоиздателство «Г. Бакалов», Варна
1979
507   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2016-01-19

Христовъ Анастасъ
Печатница К. Самарджиевъ, Солунъ
1909
387   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2016-01-18

Страшимировъ Антонъ
Печатница „Художникъ", София
1935
486   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2016-01-16

Маренинъ Н.
Придворна печатница (Братя Прошекови), София
1900
441   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2016-01-09

Трифуновић Ђорђе (прир.)
Српска књижевна задруга, Београд
1964
432   web book in Serbian
categories: ·Linguistics
added: 2016-01-03

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
469   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-31

Цветков Жоро
Издателска къща „Купеса", София
1991
481   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2015-12-16

Флоря Борис, Турилов Анатолий, Иванов Сергей
Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург
2000
409   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-12

Anderson David S.
School of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas
1993
546   web book in English
categories: ·History
added: 2015-12-11

Пърличев Григор
Български писател, София
1980
463   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2015-12-07

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all