Христова Галина (прев.)
Издателство „Сексагинта Приста“, Русе
1993
1420   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-02-09

Строговъ Иванъ Димитровъ
Печатарска кооперация „Едисонъ“, София
1933
1201   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2018-02-06

Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.)
Полиграфически комбинат, София
1992
1386   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-02-04

Жиров Юри
Издателство Ванеса, София
1992
1443   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2018-02-03

Хайтов Николай
Издателство „Артик-2001“, София
2004
1391   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-28

Тодоров Николай (съст.)
Издателство на Българската академия на науките, София
1988
1430   e-book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-25

Хайтов Николай
Издателство Български писател, София
1989
1264   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-20

Lilčić Viktor, Iljoska Veneta
Makedonsko nasledstvo, Skopje
1997
1413   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета
Македонско наследство, Скопје
1997
1458   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2018-01-13

Съботинов Антон
Издателство Артграф, София
2008
1515   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2018-01-09

Krekić Bariša
University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma
1972
1391   web book in English
categories: ·Geography
added: 2018-01-09

Чилингиров Асен
Българска академия на науките, София
1983
1335   web book in Bulgarian
categories: ·Article
added: 2017-12-31

Чилингиров Асен
Берлин
2001
1345   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-31

Бобриковъ Георгій Ивановичъ
Русская Старина, С.-Петербургъ
1912
703   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-26

Анучинъ Дмитрій Гавриловичъ, Анучина А. С.
Тип. т-ва и. ф. "Электро-типографія Н. Я. Стойковой", С.-Петербургъ
1912
1328   web book in Russian
categories: ·The participants speak
added: 2017-12-23

Капчевъ Георги Ивановъ
Т-во "В.А. Березовскій", Петроградъ
1916
1281   web book in Russian
categories: ·Pamphlet
added: 2017-12-22

The Bulgarian delegation [to The Peace Conference in Paris]
n.p.
1919
1314   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-22

Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С.
Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд
1919
1487   web book in Serbian
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
1124   web book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
1144   e-book in French
categories: ·History
added: 2017-12-21

Stoyanovitch L., Bonnassieux A., Gavrilovitch P., Mayne H.-B., Yovanovitch S.
Imprimerie «Yougoslavia», Paris
1919
1926   web book in English
categories: ·History
added: 2017-12-20

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
1283   e-book in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-20

Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др.
Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X
1905
1769   gallery in Russian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-20

Шкорпил Карел
Byzantinoslavica, Praha
1932
2799   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2017-12-17

Райчевски Стоян
Издателство „Балкани“, София
2004
1472   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2017-12-13

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all