Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
1079   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
1412   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1180   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
1199   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
1207   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
1762   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

1664   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

1442   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

1243   gallery in Bulgarian
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
1322   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
1124   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

1364   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София
1942
2187   gallery in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
1004   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

1128   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Хитов Панайот
Отечество, София
1982
1503   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличевъ Григоръ Ставревъ
СбНУНК, кн. XI
1894
2167   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Руф Квинт Курций
Военно издателство, София
1985
1223   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
ИК „Синева”, София
2001
1174   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Чекаларов Васил
ИК „Синева”, София
2001
1057   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Радев Иван (съст.)
Абагар, Велико Търново
1993
1090   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Охридски Натанаил
СбНУНК, кн. XXV
1909
1889   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Шапкарев Кузман
Български писател, София
1984
1262   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Тошевъ Свѣтозаръ
Печатница „Кишкиловъ”, Асеновградъ
1942
1929   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Аврамовъ Стефанъ Н.
Македонски Наученъ Институтъ, София
1929
1805   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  next
display all