Nikov Nikola
National Museum of Bulgarian Books and Polygraphy
2004
718   web book in German
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

Петканова Донка (съст.)
Български писател, София
1982
927   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Ронков Яку, Коледаров Петър, Караджова Светлана
1998
718   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Бернштейн Самуил Борисович
Наука, Москва
1987
690   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Смит Артър
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
832   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Сониксен Алберт
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
776   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Рапапорт Алфред
1927
745   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Косолобова Е. (сост.)
Издательство «Алетейа», Москва
2000
722   web book in Russian
categories: ·History
added: 2012-01-14

неизвестен византийски автор
Народна Култура, София
1991
718   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Костенцев Арсени
Издателство на Отечествения фронт, София
1984
795   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

поп Исаков Аспарух
в. "Македонска трибуна", САЩ
1979
725   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Гиза Антони
Македонски Научен Институт ­ София
2001
779   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Бонев Александар
Македонско Дело, Скопjе
2000
818   web book in Macedonian
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Македонски научен институт, София
1998
711   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Микулчиќ Иван
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје
1996
1250   web book in Macedonian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Carnegie Endowment for International peace
1914
678   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Институт за българска история
Българска Академия на Науките, София
1961
2272   e-book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

Мирчев Кирил
Фабер
2000
1877   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Пърличев Григор Ставрев
Български писател, София
1970
1465   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Институт за български език
Българска Академия на Науките, София
1978
1331   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Венедиковъ Йорданъ
Доброволческа Организация „Сливница”
1935
799   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Герджиковъ Михаилъ, Татарчевъ Христо
Печатница П. Глушковъ, София
1928
1179   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Перчинков Йордан
РИА Монт - прес, Монтана
2001
736   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Мешкова Поля, Шарланов Диню
Агенция „Демокрация”
1994
720   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Tsapanos George, Lyngos
Alt News Macedonia
1998
649   web book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all