Ангелов Димитър
Славянско дружество в България
1997
717   web book in Bulgarian
categories: ·Ethnography
added: 2012-01-14

1725   gallery in
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

1416   gallery in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Томовъ Лазаръ
Географско четиво, г. III, № 8 и 9
1927
805   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динеков Петър
Българска академия на науките, София
1961
822   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте П.
Научен център за българска национална стратегия
2000
718   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

La Petit Journal
1111   gallery in French
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
912   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
993   gallery in German
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

1227   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
708   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
758   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
631   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
726   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
652   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
1305   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

1159   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

1015   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

845   gallery in Bulgarian
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
922   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
764   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

960   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София
1942
1101   gallery in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
667   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

737   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  next
display all