Томовъ Лазаръ
Географско четиво, г. III, № 8 и 9
1927
415   web book in Bulgarian
categories: ·Geography
added: 2012-01-14

Динеков Петър
Българска академия на науките, София
1961
414   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Мисирков Кръсте П.
Научен център за българска национална стратегия
2000
378   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

La Petit Journal
693   gallery in French
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Иванов Иван
Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец"
1998
545   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
634   gallery in German
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

684   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
369   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
393   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
307   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
365   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
314   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
708   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

694   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

600   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

479   gallery in Bulgarian
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
437   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
428   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

556   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София
1942
668   gallery in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
367   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

400   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Хитов Панайот
Отечество, София
1982
513   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличевъ Григоръ Ставревъ
СбНУНК, кн. XI
1894
710   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Руф Квинт Курций
Военно издателство, София
1985
372   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  next
display all