Price G. Ward
Edward J. Clode, New York
1918
380   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Lebamoff George, Petterchak Janice
2002
346   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Pouqueville François C.H.L.
Sir Richard Phillips and Co, London
1820
393   web book in English
categories: ·Itinerary
added: 2012-01-14

Minchev Dimiter
Sofia
2002
335   web book in English
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

King Charles
Times Literary Supplement
2000
445   web book in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

Meskell Lynn (ed.)
Routledge, London
1998
458   web book in English
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Gotsev Dimitar G.
Macedonian Scientific Institute, Sofia
1999
324   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Moore Frederick
The Balkan Trail, London
1906
623   gallery in English
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Тюлеков Димитър
Университетско Издателство “Неофит Рилски”, Благоевград
2001
368   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Bojadjiev Stoyan G.
Macedonia Press, Sofia
1996
339   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

Райков Димитър
Партиздат, София
1986
348   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Петканова Донка
Народна Просвета, София
1983
349   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Димитър Йончев
Издателство “Дирум”, София
1993
391   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Митова-Джонова Димитрина
Издателство на БАН
1989
466   web book in Bulgarian
categories: ·Archaeology
added: 2012-01-14

Гоцев Димитър
Издателство на БАН
1983
350   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Миладинова-Алексиева Царевна
Издателство на Отечествения фронт, София
1985
421   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Драгнев Драгни
Македонски научен институт, София
1998
356   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2012-01-14

Чолов Петър
Народна Просвета, София
1988
375   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Стефанъ Софийски Митрополитъ, Велчевъ Сотиръ
Българско дружество "Червенъ Кръстъ"
1925
648   web book in Bulgarian
categories: ·Pamphlet
added: 2012-01-14

Пандев Константин, Вапцарова Мая
Издателство на Отечествения фронт, София
1983
316   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Миладинов Димитър, Миладинов Константин
Българска Академия на Науките, София
1964
303   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

в-к "Таймс"
София Прес
1983
369   web book in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

844   slides in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

808   slides in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

1934
840   slides in English
categories: ·Article
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  next
display all