Buerkel Ludwig - Leutnant D. L.
Münchener grapischen gesellschaft
1916
482   gallery in German
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

419   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Генчев Николай
Издателство Вектор, София
1998
207   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Милев Александър
Издателство на БАН, София
1966
232   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Шатевъ Павелъ П.
Печатница П. Глушковъ, София
1927
183   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Герджиковъ Михаилъ, Татарчевъ Христо
Печатница П. Глушковъ, София
1928
211   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Петровъ Гьорчо
Печатница П. Глушковъ, София
1927
215   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Стефановъ Алексо
Македонски Научен Институт, София
1931
178   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Списание "Нешънъл Джиографик", National Geographic Magazine
1907
428   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

452   gallery in English
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

388   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation ·Photo
added: 2012-01-14

326   gallery in Bulgarian
categories: ·Article ·Photo
added: 2012-01-14

Нанев Сотир
Издателство "Труд", София
2003
228   web book in Bulgarian
categories: ·History
added: 2012-01-14

Ilinden organisation, Sofia
282   gallery in Bulgarian
categories: ·Journal, compilation
added: 2012-01-14

367   gallery in Bulgarian
categories: ·Photo
added: 2012-01-14

Фотоиздателство "Гр. Пасковъ" - София
1942
396   gallery in Bulgarian
categories: ·Textbook
added: 2012-01-14

Minchev Dimitre
225   web book in English
categories: ·History
added: 2012-01-14

240   web book in English
categories: ·Memoirs. Biography ·Photo
added: 2012-01-14

Хитов Панайот
Отечество, София
1982
347   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Пърличевъ Григоръ Ставревъ
СбНУНК, кн. XI
1894
452   e-book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Руф Квинт Курций
Военно издателство, София
1985
233   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Каравангелис Германос
ИК „Синева”, София
2001
252   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

Чекаларов Васил
ИК „Синева”, София
2001
239   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Радев Иван (съст.)
Абагар, Велико Търново
1993
239   web book in Bulgarian
categories: ·The participants speak
added: 2012-01-14

Охридски Натанаил
СбНУНК, кн. XXV
1909
410   web book in Bulgarian
categories: ·Memoirs. Biography
added: 2012-01-14

  previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next
display all